Noordzeekanaalgebied

Waterstofterminal Noordzeekanaalgebied tot nationaal belang verklaard

Een importterminal voor groene waterstof in het Noordzeekanaalgebied heeft de MIEK-status verkregen. Dat blijkt uit de Kamerbrief Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) die deze week door het ministerie van EZK is verstuurd. Projecten met de MIEK status worden ontwikkeld onder regie van het Rijk. Het zijn projecten die van essentieel belang zijn voor het slagen van de energietransitie.

Eerder was in de Cluster Energie Strategie (CES NZKG 2022) het Rijk al verzocht tot het verlenen van de MIEK status aan een importterminal. In het Noordzeekanaalgebied van de toekomst is een belangrijke rol weggelegd voor waterstof dat is gemaakt met groene elektriciteit. Deels kan het gebied de waterstof zelf opwekken door gebruik te maken van de windvelden die op zee worden aangelegd. Daarnaast is ook grootschalige import nodig. Met deze groene waterstof kan in de toekomst staal worden gemaakt, brandstoffen voor schepen en vliegtuigen worden ontwikkeld en kan bijvoorbeeld de voedingsindustrie in de Zaanstreek in haar energie behoefte voorzien.


Foto Port of Amsterdam.

Verzwaring elektriciteit
Naast een waterstofterminal heeft ook de verzwaring van het elektriciteitsnet in het Noordzeekanaalgebied de MIEK status. Onderdeel van deze verzwaring zijn een doorontwikkeling van het elektriciteitsnet in verschillende gebieden rondom het Noordzeekanaalgebied. Hier wordt, afhankelijk van de ontwikkeling van vraag en aanbod van elektriciteit, bepaald of deze projecten ook onder regie van het Rijk worden uitgevoerd.

Meer weten over het MIEK? Lees HIER de gehele kamerbrief.