Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied krijgt vervolg

19-09-2017Foto: Jaap Bakker

Het Bestuursplatform NZKG zet in op het verminderen van overlast. Dit is het resultaat van het leefbaarheidsonderzoek dat eerder dit jaar is afgerond. Het Bestuursplatform neemt een aantal acties om de overlast die  sommige bewoners ervaren te beperken.

Verbinding A8-A9 goed voor concurrentiepositie NZKG

19-09-2017Foto: Michiel Wijnbergh

In het Noordzeekanaalgebied is sprake van bereikbaarheid over land en water. Beide modaliteiten zijn essentieel voor de internationale concurrentiepositie van het gebied. De verbinding A8-A9 moet de bereikbaarheid over land tussen de economische regio’s IJmond en Zaanstad en de leefbaarheid van Krommenie in het gebied verbeteren.

Monitor Ruimte-intensivering NZKG 2017: derde meting

19-09-2017


De Visie Noordzeekanaalgebied 2040 heeft als ambitie om de beschikbare schaarse ruimte optimaal te benutten. Het doel is daarom: intensiveren. De Monitor Ruimte-intensivering  brengt in beeld hoe intensief de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal worden gebruikt. Deze derde meting geeft de situatie zoveel mogelijk weer voor het jaar 2016, en beschrijft de ontwikkeling sinds 2014.

Aanmelden voor NZKG-nieuwsflits

Wilt u snel geïnformeerd worden over actuele ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied?
Meld u dan aan voor de NZKG-nieuwsflits.

De NZKG-nieuwsflits verschijnt 8 tot 10 keer per jaar.