Noordzeekanaalgebied

Het Noordzeekanaalgebied

Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is het haven- en industriegebied van de Metropoolregio Amsterdam. In het NZKG werken overheden en het bedrijfsleven al vele jaren samen aan de grote opgaven. Inmiddels is de samenwerking uitgebreid en kijken we met het Rijk naar de noodzakelijke transities op het gebied van energie en verduurzaming van de economie. Het Programmabureau NZKG werkt namens het Bestuursplatform NZKG aan de versterking van de regionale samenwerking. Op dit moment zijn er twee specifieke programma’s: Energietransitie NZKG en de NOVEX-aanpak NZKG.

Programma's

Nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten bekijken →

Publicaties

Alle publicaties bekijken →

Contact

Via de onderstaande gegevens kunt u ons bereiken.