Loading screen icon
Infographic
NZKG Logo

Het Noordzeekanaalgebied

Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is het haven- en industriegebied van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De regio bestaat uit drie deelgebieden die elk een eigen karakter hebben. In de IJmond domineert de (offshore)industrie en visserij. In de Zaanstreek is de voedselindustrie belangrijk. De Amsterdamse haven is groot in import, opslag en vervoer van brandstoffen. In het gebied spelen grote opgaven: denk aan de energietransitie, waterberging en verduurzaming van de industrie. Het Programmabureau NZKG pakt deze opgaven aan met de programma’s Energie en Ruimte en werkt aan de versterking van de regionale samenwerking.

Energie

De energietransitie van de industrie in het Noordzeekanaalgebied is in volle gang. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% zijn teruggedrongen en in 2050 moet de industrie nagenoeg uitstootvrij zijn. De ontwikkeling van het nieuwe energiesysteem betekent dat onze omgeving gaat veranderen. Meer windmolens op zee, zonneparken aan land en op daken en de komst van electrolysers om waterstof mee te maken. De bedrijven en de industrie in het NZKG hebben grote stappen te zetten. Dat is niet altijd makkelijk, zeker in een gebied waar zoveel opgaven en uitdagingen samenkomen als het NZKG.

Meer lezen

Ruimte

Het Rijk en de regio hebben grote ambities met het NZKG de komende decennia. Enerzijds worden de haven- en industriegebieden cruciaal voor de inpassing van de energietransitie en de ontwikkeling naar een circulaire economie. Anderzijds heeft de regio belangrijke ambities voor woningbouw op en rond deze haven- en industriegebieden. Daarbij vragen de ambities voor een gezonde leefomgeving om nieuwe investeringen en toepassing van schone technieken. Door klimaatverandering zijn klimaat adaptieve landschappen nodig rond het Noordzeekanaal.

Meer lezen

Regionale
samenwerking

In het Noordzeekanaalgebied werken lokale overheden, het Rijk, partners uit het bedrijfsleven, netbeheerders en kennisinstellingen samen. Er wordt gewerkt aan de opgaven in de regio om het gebied aantrekkelijk te houden om te werken, te wonen en te recreëren.

Meer lezen

Nieuwsberichten

Publicaties

Contactgegevens

Contactgegevens

Via onderstaande gegevens kunt u het Programmabureau Noordzeekanaalgebied bereiken.

Team programmabureau

NZKG Logo

NZKG nieuwsbrief

Acht tot tien keer per jaar verschijnt de NZKG nieuwsbrief met het laatste nieuws over de ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied. De nieuwsbrief is interessant voor iedereen die op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen rondom de opgaven in de regio. Wilt u geïnformeerd worden over het Noordzeekanaalgebied? Meld u dan aan voor de NZKG nieuwsbrief.