Bestuursplatform versterkt haar slagkracht op het gebied van energietransitie

19-05-2020


Het Bestuursplatform NZKG versterkt de samenwerking met betrekking tot de uitvoering van de energietransitie. Zij heeft de netwerkbeheerders van de energie-infrastructuur en de industrie gevraagd om door middel van samenwerking te kunnen…

Samenwerkingsproject Athos inventariseert marktinteresse CO2 opslag

19-05-2020


Athos is het CCUS (Carbon Capture Utilisation and Storage) project van Tata Steel, Gasunie, Energie Beheer Nederland (EBN) en Port of Amsterdam. Zolang er CO2 wordt uitgestoten, willen deze organisaties zoveel mogelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling…

Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie overhandigt adviesrapport aan minister Wiebes

19-05-2020


In oktober 2019 werd de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) aangesteld door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, met als doel knelpunten in kaart te brengen op het gebied van energie…

Aanmelden NZKG-nieuwsflits

Wilt u snel geïnformeerd worden over actuele ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied?
Meld u dan aan voor de NZKG-nieuwsflits.