Forse toename aantal inwoners Noordzeekanaalgebied


De bevolking in het Noordzeekanaalgebied groeit van 1,1 miljoen inwoners in 2017 naar circa 1,35 miljoen in 2040. Dit is een groei van 243.000 inwoners. Vooral in en rondom Amsterdam neemt de bevolking fors toe.

 

13 juli 2017

Kansrijke woningbouwlocaties aan het IJ en langs de Zaan


Tot 2040 is er behoefte aan circa 115.000 woningen in het Noordzeekanaalgebied. De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om daarvan een substantieel deel voor haar te rekening nemen. Hiervoor heeft zij ontwikkellocaties aangewezen. Steeds meer locaties blijken kansrijk.

13 juli 2017

Aangescherpte ambities voor Haven-Stad


Met het nieuwe woon-werkgebied ‘Haven-Stad’ worden 40.000 tot 70.000 woningen en 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen  aan de stad Amsterdam toegevoegd. Op basis van nieuwe ontwikkelingen op de woningmarkt zijn de ambities ten opzichte van de visie NZKG 2040 naar boven bijgesteld.

13 juli 2017


Nieuwsbrief: NZKG-nieuwsflits

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de uitvoering van de Visie Noordzeekanaalgebied 2040.

De NZKG-nieuwsflits wordt acht tot tien keer per jaar verzonden. U kunt zich ten alle tijden uitschrijven.