Resultaten marktconsultatie zeehaven De Pijp

14-02-2018


De uitkomst van de marktconsultatie over de toekomst van zeehaven De Pijp is aanleiding voor de gemeente Beverwijk om verder in gesprek te gaan met Zeehaven IJmuiden NV. Onderwerp van de vervolggesprekken vormt de kaders – voorwaarden, termijnen, etc. – waarbinnen Zeehaven IJmuiden de Beverwijkse haven De Pijp wil onderbrengen in de eigen structuur. […]

Leefkwaliteit en overlast centraal tijdens NZKG-jaarcongres 2017

24-11-2017


Zijn de functies wonen en werken wel te combineren in het Noordzeekanaalgebied en regio Schiphol en kan de Omgevingswet hier bij ondersteunen? Tijdens het NZKG-jaarcongres 2017 dat op 23 november jl. plaatsvond bij TATA Steel in Velsen-Noord werd hier uitgebreid bij stil gestaan. […]

Enkele quotes van deelnemers aan de werkateliers NZKG-jaarcongres 2017

24-11-2017


Na de plenaire bijeenkomst tijdens het NZKG-jaarcongres 2017 op 23 november jl. namen de deelnemers deel aan een werkatelier over Schiphol of de Achtersluispolder (Zaanstad). Enkele deelnemers vroegen wij voor en na de werkateliers om een reactie. Hadden de werkateliers aan hun verwachtingen  voldaan? […]

Aanmelden voor NZKG-nieuwsflits

Wilt u snel geïnformeerd worden over actuele ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied?
Meld u dan aan voor de NZKG-nieuwsflits.

De NZKG-nieuwsflits verschijnt 8 tot 10 keer per jaar.