Groei overslag, werkgelegenheid en toegevoegde waarde bedrijventerreinen Noordzeekanaalgebied

12-07-2018


Intensiveren oftewel het optimaal benutten van beschikbare schaarse ruimte, dat is de ambitie voor het Noordzeekanaalgebied (NZKG) zoals verwoord in de Visie NZKG 2040. Voor de vierde maal onderzocht de Monitor Ruimte-intensivering hoe intensief de bedrijventerrein langs het Noordzeekanaal het afgelopen jaar zijn gebruikt.

Gevestigd in de IJmond? Doe ook mee om meer waarde te halen uit reststromen!

10-07-2018


Cirkellab voert namens het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied, ondersteund door de OV IJmond en Greenbiz IJmond, een pilot circulaire economie uit op een aantal bedrijventerreinen in de IJmond. Het doel is om praktische kansen vanuit een economisch verdienmodel in beeld te brengen en die vooral ook in gang te zetten.

CO2 circulair: een realistisch alternatief voor fossiele grondstoffen

03-05-2018


Samen met 30 andere partners uit de markt, de regionale overheid en de maatschappij vragen wij aandacht voor onze grondstoffentransitie. Wij hebben als maatschappij een duidelijk doel gesteld. In 2050 willen we geen CO2 meer uitstoten. Deze ontwikkeling heeft veel impact op ons land.

Aanmelden voor NZKG-nieuwsflits

Wilt u snel geïnformeerd worden over actuele ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied?
Meld u dan aan voor de NZKG-nieuwsflits.

De NZKG-nieuwsflits is in 2017 twaalf keer verschenen.