Basisinformatie NZKG samengebracht in drie infographics

23-05-2022


Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is het havengebied van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Al jaren wordt hier intensief samengewerkt om het gebied aantrekkelijk te houden om te werken, maar ook om er te wonen en te recreëren. De samenwerking wordt steeds belangrijker om grote uitdagingen, op het gebied van ruimtelijke vraagstukken en energietransitie, aan te pakken. Samen met partners uit het bedrijfsleven, netbeheerders en kennisinstellingen werken de regionale en lokale overheden en het Rijk aan de opgaven in de regio. Wil je meer te komen over hoe hoe we dit doen of heb je behoefte aan de basisinformatie op een rij? Bekijk dan de nieuwe NZKG infographics.

22 april: Informatiesessie contractvormen en aansluitvoorwaarden waterstoftransport

19-04-2022


De ontwikkeling van het landelijk waterstofnetwerk vraagt om transport- en aansluitvoorwaarden die uniform en niet-discriminerend zijn en gebaseerd op  open-access toegang. Om dit alles in goede banen te leiden is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voornemens bepaalde voorwaarden te stellen aan deze dienstverlening. In deze online sessie wordt u geïnformeerd over de huidige stand van zaken omtrent de opzet van de contracten, de politieke kaders en het consultatieproces.

File op het elektriciteitsnet brengt energietransitie Noordzeekanaalgebied in gevaar

31-03-2022


Netcongestie treft 70% van de geplande CO2 reductie. De bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, die samen verantwoordelijk zijn voor bijna 70% van de CO2-reductie, hebben zoveel last van de netcongestie dat het industriecluster Noordzeekanaalgebied waarschijnlijk niet haar 55% CO2-reductiedoel in 2030 gaat halen. Dit schrijft Edward Stigter, voorzitter van het Bestuursplatform Energietransitie Noorzeekanaalgebied, in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

   Infographics

Infographic
Bestuur

Infographic
Energie

Infographic
Ruimte

Aanmelden NZKG-nieuwsflits

Wilt u snel geïnformeerd worden over actuele ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied?
Meld u dan aan voor de NZKG-nieuwsflits.