Start pilot circulaire economie op bedrijventerreinen in IJmond

 11-04-2018


Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied start, ondersteund door de OV IJmond en Greenbiz IJmond, met een pilot circulaire economie op een aantal bedrijventerreinen in de IJmond. Het doel is om praktische kansen in beeld te brengen en die vooral ook in gang te zetten. Niet vanuit idealisme, maar vanuit een economisch verdienmodel. Het Bestuursplatform heeft het bedrijf Cirkellab hiervoor de opdracht gegeven.  […]

Economische kansen Noordzeekanaalgebied door wind op zee

29-03-2018


Het Rijk heeft haar plannen voor drie nieuwe windparken op zee bekend gemaakt. Twee van de drie aangewezen gebieden voor windparken liggen voor de monding van het Noordzeekanaal. Het gaat om de windgebieden IJmuiden Ver en Hollandse Kust. Hier moet tussen 2023 – 2030 in totaal 5,4 gigawatt aan elektriciteit worden opgewekt.

Geluidverdeelplan Westpoort vastgesteld


15-03-2018


De gemeenteraad van Amsterdam heeft het bestemmingsplan ‘Geluidverdeelplan Westpoort’ op woensdag 14 maart 2018 vastgesteld. Dit bestemmings-plan verdeelt de beschikbare geluidruimte van Westpoort op kavelniveau. Het definitieve bestemmingsplan zal binnen enkele weken ter inzage gelegd worden en zal dan te vinden zijn op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanmelden voor NZKG-nieuwsflits

Wilt u snel geïnformeerd worden over actuele ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied?
Meld u dan aan voor de NZKG-nieuwsflits.

De NZKG-nieuwsflits is in 2017 twaalf keer verschenen.