Noordzeekanaalgebied

De beste ideeën komen van bewoners: op werkbezoek bij TenneT

Deze week bezochten we het informatiecentrum ‘Net op Zee’ in Landhuis Tusschenwijck in Beverwijk. Met dit centrum informeert TenneT de bewoners en andere belanghebbenden over de aansluiting van de grote windmolenparken op de Noordzee.

Voor de kust van Wijk aan Zee liggen de windparken Hollandse Kust (Noord), Hollandse Kust (West Alpha) en Hollandse Kust (West Beta). Elk park moet straks een vermogen van 700 Megawatt leveren. Al die opgewekte windenergie wordt via lange kabels getransporteerd. De kabels worden onder het strand bij Wijk aan Zee doorgetrokken om aan land te komen. Een paar kilometer verderop wordt het via een nieuw te bouwen transformatorstation verbonden met het hoogspanningsnet.

TenneT heeft veel aandacht voor de bewoners en de bedrijven in de omgeving van het bouwproject en zorgt ervoor dat die ideeën gebruikt worden om tot een betere projectaanpak te komen. Bijvoorbeeld toen bleek dat het groen in het Wijkeroogpark plaats moest maken voor ondergrondse kabels naar het transformatiestation. Bewoners uit de klankbordgroep kwamen toen op het idee om de bomen en planten elders in de wijk een nieuwe plek te geven.

Na een inspirerende presentatie over het omgevingsmanagement van dit project, kregen we een kijkje achter de schermen op het enorme transformatorstation. Tussen het terrein van Tata Steel en de Zeestraat is TenneT volop bezig met de bouw van dit station. Het is de bedoeling dat het hele project voor de zomer van 2023 wordt opgeleverd. Als de parken in gebruik worden genomen, kunnen ze gezamenlijk net zoveel elektriciteit opwekken als dat 2,1 miljoen Nederlandse huishoudens jaarlijks gebruiken.

Bezoek het informatiecentrum

U kunt het informatiecentrum (op afspraak) bezoeken op maandag, woensdag en vrijdag (tussen 10.00 en 13.00 uur). Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via infocentrumwijkaanzee@tennet.eu of 0800 836 63 88.