Noordzeekanaalgebied

Professionals in gesprek over de toekomst van warmte

Tijdens het symposium ‘Warmtetransitie in het NZKG’ is het position paper warmte gepresenteerd. In dit paper wordt beschreven welke warmtebronnen en gebruikers er in de industrie in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) zijn en hoe slim gebruik van warmte de energietransitie verder vorm kan geven. 

       >> Download het position paper warmte <<

 

Tijdens het symposium kwamen zo’n 30 vertegenwoordigers van overheden en bedrijven samen om van elkaar te leren over inventief gebruik van warmte en om elkaar te leren kennen. In het ochtenddeel waren er presentaties van Pepsico, bedrijventerrein Waarderpolder en waterstofbedrijf HyCC. In de middag gingen de deelnemers met elkaar in gesprek om duidelijk te krijgen wat de randvoorwaarden zijn voor een duurzaam warmtesysteem in het NZKG.

Position paper warmte

Warmte is beschikbaar in verschillende vormen. Het kan een restproduct zijn van industriële activiteit of kan beschikbaar komen via boringen diep in de grond. Lagere temperaturen warmte kunnen gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen, terwijl warmte van hogere temperaturen gebruikt kan worden bij industriële processen. In het position paper warmte worden al deze vormen van warmte beschreven en staat uitgelegd hoe zij in het NZKG een toepassing hebben.

Contact

Meer informatie of vragen over het position paper warmte kunt u stellen aan Rick van Lindenberg, via info@noordzeekanaalgebied.nl.