Noordzeekanaalgebied

Publicatie RI-monitor NZKG '23: Voorraad uitgeefbare kavels in Noordzeekanaalgebied in 2022 toegenomen

Deze week publiceerde het Programmabureau Noordzeekanaalgebied de Monitor Ruimte-Intensivering Noordzeekanaalgebied 2022. In 2022 nam de voorraad uitgeefbare kavels toe. Dit komt doordat in het havengebied van Amsterdam zo’n 16 hectare opnieuw beschikbaar kwam. De vrijgekomen kavels zijn hard nodig voor regionale opgaven zoals de energietransitie en circulaire economie die om veel ruimte in de havens vragen. In de andere NZKG gemeenten (Velsen, Beverwijk en Zaanstad) nam de voorraad uitgeefbare kavels verder af. Er werd met iets meer dan vier hectare (grotendeels niet-kadegebonden) uitgegeven.

Ruimte-intensivering in het NZKG

Jaarlijks presenteren de samenwerkende organisaties in het NZKG (de gemeenten aan het kanaal, de provincie Noord-Holland, het Rijk, Port of Amsterdam, Zeehaven IJmuiden N.V. en Tata Steel) een actualisatie van de RI-monitor NZKG. Ruimte-intensivering staat voor het optimaal benutten van de beschikbare ruimte. De RI-monitor NZKG brengt de feiten over de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen langs het kanaal in beeld en beschrijft verschillende indicatoren (gronduitgifte, werkgelegenheid, toegevoegde waarde en overslag). Deze meting gaat over de ontwikkelingen in 2022.

Bekijk de RI-monitor NZKG 2023

Totale voorraad kavels toegenomen

In 2022 waren er in totaal 335 hectare uitgeefbare kavels op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal. Het overgrote deel van de kadegebonden kavels (bijna 138 hectare) ligt in het havengebied van Amsterdam. De grootste uitgifte vond plaats op een niet-kadegebonden kavel van bijna drie hectare op HoogTij in Zaanstad. Ook in de Afrika- en Amerikahaven in Amsterdam werd in totaal twee hectare grond uitgegeven. Op de bedrijventerreinen in Velsen en in Beverwijk werd in totaal iets meer dan één hectare grond uitgegeven. Het monitoren van de fysieke ruimte in de havens in het Noordzeekanaalgebied is in het kader van een vitale haveneconomie en een gezondere leefomgeving relevant om te bezien of en waar ruimte beschikbaar komt voor urgente opgaven zoals de energietransitie en verduurzaming van de industrie.

Energiecrisis zorgt voor toename kolenoverslag

Als gevolg van de covid-19-pandemie daalde de overslag door de zeescheepvaart in het NZKG in 2020 en 2021. In vergelijking met die jaren is de overslag in 2022 veel hoger uitgekomen. In totaal werd meer dan 94 miljoen ton overgeslagen. Ten opzichte van 2021 ging het om een stijging van bijna zes miljoen ton. Dit is een direct gevolg van de energiecrisis, die zorgde voor verminderde gastoevoer vanuit Rusland, hoge gasprijzen en een hogere vraag naar met name steenkolen.

Kleine stijging totale werkgelegenheid

In 2022 zijn in het gehele NZKG totaal meer dan 860 duizend banen. Hiervan zijn er ruim 86 duizend op de bedrijfsterreinen langs het Noordzeekanaal. Ten opzichte van 2021 is dat een stijging iets meer dan 1.000 banen. In vergelijking met de vorige RI-monitor NZKG steeg zowel de haven- als de niet-havengerelateerde werkgelegenheid op de Zaanse bedrijventerreinen. Dit kwam door nieuwe bedrijfsvestingen op de terreinen Achtersluispolder en Zuiderhout. In IJmond-Zuid nam de werkgelegenheid vooral toe op de kadegebonden terreinen. Door vermindering van activiteiten bij enkele bedrijven nam de havengerelateerde werkgelegenheid in het Havengebied Amsterdam licht af. Als gevolg van de gestegen niet-havengerelateerde werkgelegenheid op de bedrijventerreinen in Amsterdam kwam de totale werkgelegenheid op hetzelfde niveau als in 2021 uit. Tot slot zorgde een daling van de niet-havengerelateerde werkgelegenheid voor minder banen op de droge bedrijventerreinen in IJmond-Noord.

Economische waarde stijgt verder

In 2022 is de totale economische waarde in het Noordzeekanaalgebied (inclusief Tata Steel) €9.562 miljoen. Dit is een stijging van €111 miljoen ten opzichte van 2021. De economische waarde per jaar laat per gebied wel grote verschillen zien. Dit is afhankelijk van het aantal mensen dat in een bepaalde sector werkt en de ruimte die een sector inneemt. In vergelijking met de vorige meting steeg de economische waarde vooral door de toegenomen werkgelegenheid op de Zaanse bedrijventerreinen en in IJmond-Zuid. De economische waarde in het Amsterdamse havengebied kent een minimale stijging in vergelijking met 2021. Dit komt doordat de havengerelateerde werkgelegenheid weliswaar licht afnam, maar de niet-havengerelateerde op de droge terreinen juist steeg. Doordat de werkgelegenheid op de droge terreinen in IJmond-Noord afnam, werd in dit deel van het NZKG in 2022 minder economische waarde gecreëerd.

Contact

Vragen over de RI-monitor NZKG 2023 kunt u stellen via info@noordzeekanaalgebied.nl.