Noordzeekanaalgebied

Uitnodiging: participatiebijeenkomsten Groen Staal Tata Steel

Zicht op een sterke en schone toekomst

Tata Steel wil in 2045 CO2-neutraal zijn. Daarom gaat het bedrijf op een andere manier staal maken. Door te stoppen met kolen en afscheid te nemen van de hoogovens en kooks- en gasfabrieken, richt het bedrijf zich op een toekomst waarin groen staal gemaakt wordt in een schone omgeving.

Uitnodiging participatiebijeenkomsten

Tata Steel gaat voor schoon, groen en circulair staal. De huidige fabrieken, waaronder Kooks- en Gasfabriek 2 en Hoogoven 7, maken plaats voor moderne technologieën. Deze transitie heeft invloed op de leefomgeving. Tata Steel betrekt je graag bij het proces en daarom organiseren ze bijeenkomsten op 25 en 27 juni 2024:

  • Op dinsdag 25 juni vindt de bijeenkomst plaats in 711 Stadion (Telstar) in Velsen-Zuid. Aanmelden kan via deze link.

LET OP: i.v.m. de EK voetbalwedstrijd Nederland-Oostenrijk openen de deuren vanaf 19:30. Om 20.00 uur start het programma.

  • Op donderdag 27 juni (vanaf 19.00 uur) vindt de bijeenkomst plaats bij de Tata Steel Academy in Velsen-Noord. Inschrijven kan via deze link.

Invloed op milieu en leefomgeving

Tata Steel zet de volgende stap in de vergunningsaanvraag voor het Groen Staal-plan. Het bedrijf verwacht half juni het advies van de provincie Noord-Holland op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD staat wat in het Milieu Effect Rapport (MER) onderzocht gaat worden. Daarmee wordt het belang voor milieu en gezondheid vroegtijdig meegenomen in de vergunningsaanvraag. Het betreft niet alleen het effect op het milieu wanneer de nieuwe installaties draaien, maar ook tijdens de aanlegfase en overgangsfase van huidige naar de nieuwe fabrieken.

Programma participatiebijeenkomsten

  • 19.30 uur: Gezamenlijke opening waarbij Jeroen Klumper, directeur Duurzame Transitie Tata Steel, ingaat op de actuele status van het Groen Staal-plan. Ook is er aandacht hoe Tata Steel in het MER en de milieuonderzoeken omgaan met de ontvangen reacties en het advies NRD.
  • 20.00 uur: Je kan meedenken over de vergunningaanvragen, het verzoek om een projectbesluit en het MER. In gesprek aan de thematafels met onderwerpen als het project, Roadmap plus, leefomgeving en participatie & planning. De provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn ook aanwezig bij deze bijeenkomsten. Er zal ook een thematafel zijn waaraan je met hen in gesprek kunt.

Reageren

Op de bijeenkomsten kan je mondeling reageren. De inbreng wordt door Tata Steel betrokken bij de afronding van de (milieu) onderzoeken en bij het opstellen van de vergunningaanvragen en het MER. Kan je niet aanwezig zijn, maar heb je wel een vraag of suggestie? Geef deze dan door via omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com (o.v.v. Groen Staal).