Noordzeekanaalgebied

Première film Kanaal naar de toekomst op Zeehavendagen Amsterdam 2024

Tijdens de Zeehavendagen Amsterdam 2024 opende de Amsterdamse wethouder Hester van Buren samen met de directeur van het Programmabureau Noordzeekanaalgebied, Lousanne Boeijen, de zeecontainer waarin de korte film ‘Kanaal naar de toekomst’ over het Noordzeekanaalgebied in première is gegaan.

Op vrijdag 28 juni vond de opening rond het middaguur plaats op de Kop van Java in Amsterdam. Daar is de film tot en met zondag 30 juni te zien. Hiermee is symbolisch het stokje overgenomen van de IJmond waar wethouder Jeroen Verwoort tijdens het Havenfestival IJmuiden vorige week de zeecontainer opende.

Samen met NZKG-partners is deze film gemaakt. De film is onderdeel van de toolkit die partners in kunnen zetten om het bredere verhaal van de energietransitie in de regio te vertellen aan verschillende publieksdoelgroepen. Door het Programmabureau NZKG en de partners worden hiervoor gezamenlijk nog meer middelen ontwikkeld.

Zie ook het eerdere bericht over de opening tijdens het Havenfestival IJmuiden. Of bekijk de nieuwe website, Kanaal naar de toekomst.