Noordzeekanaalgebied

Nederlandse haven- en industrieclusters doen call-to-action voor zekerheid rond waterstofprojecten

Op initiatief van Smart Delta Resources doen de Nederlandse haven- en industrieclusters, gezamenlijk het op één na grootste waterstofland van Europa, een belangrijke oproep richting Rijk en netbeheerders. Deze call-to-action bevat een aantal voorstellen om de grote onzekerheden en knelpunten rond waterstofprojecten weg te nemen.

Via de link leest u de volledige oproep, welke de komende tijd onderwerp van gesprek zal vormen tussen het Rijk, netbeheerders en de haven- en industrieclusters.

De ontwikkeling van een nieuwe, duurzame waterstofmarkt loopt als een rode draad door de wereldwijde klimaataanpak heen; ook in Nederland. Het aantal investeringsbeslissingen blijft tot nu toe echter laag vanwege grote onzekerheidsfactoren boven de waterstofmarkt, terwijl de klimaatdoelstellingen elke dag dichterbij komen. Timing en snelheid zijn dan ook van groot belang om de strategische doelstellingen vanuit het Rijk en Europa te halen, waaronder het Nederlandse Klimaatakkoord en het Europese Fit-for-55 pakket.

In de call-to-action wordt onder meer opgeroepen tot het creëren van een level-playing-field bij de implementatie van Europees beleid, versnelde aanleg van infrastructuur voor waterstof en elektriciteit en het bieden van meer zekerheid voor sluitende businesscases op waterstofprojecten. Hiermee kan Nederland koploper blijven in de ontwikkeling van een duurzame waterstofmarkt.

Urgentie is geboden

Ook voor de havens en industrie in het Noorzeekanaalgebied is het van groot belang dat deze knelpunten aangepakt worden. Alleen dan kan de waterstofeconomie zich ontwikkelen in dit gebied.