Noordzeekanaalgebied

Liever zoet dan (te) zout!

Zonder maatregelen zorgen grote zeesluizen ervoor dat veel zout water Nederland binnenstroomt. Slimme maatregelen helpen deze verzilting tegen te gaan.

Selectieve Onttrekking
Verzilting zorgt ervoor dat het zoete water of de bodem steeds zouter wordt. Bij de nieuwe zeesluis in IJmuiden gaat Rijkswaterstaat de verzilting tegen met behulp van Selectieve Onttrekking, waarbij met name zout water wordt afgevoerd naar zee en het zoete(re) water in het Noordzeekanaal blijft.

Wil je weten hoe deze techniek werkt? Check dan de aflevering van Bright (het techplatform van RTL) en Rijkswaterstaat, waarin verteld wordt hoe de verzilting tegen wordt gegaan.