Noordzeekanaalgebied

Even voorstellen: Aad Schoorl, nieuw lid van het Bestuursplatform NZKG

Aad Schoorl is sinds 2014 wethouder bij de gemeente Heemskerk. Zijn portefeuille bestaat uit  economische ontwikkelingen, toerisme, kust en strand, maatschappelijke ontwikkelingen, kunst en cultuur, waaronder bibliotheek en Cultuurhuis Heemskerk, sport en recreatie, jeugd(zorg), onderwijs(huisvesting), passend onderwijs, volwasseneneducatie, leerplicht, kinderopvang, inburgering en emancipatie, dierenwelzijn, faciliteringsbeleid gemeentelijke gebouwen, waaronder welzijn- en sportaccommodaties, beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed, monumentenzorg en archeologie, bedrijfsvoering: communicatie en burgerparticipatie en lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland.

Schoorl is sinds kort lid van het Bestuursplatform NZKG en heeft de taken van wethouder Marieke van Dijk overgenomen. Van Dijk nam eind vorig jaar afscheid van Heemskerk. Zoals gebruikelijk stellen we een nieuw lid van graag u voor. Schoorl: “De variëteit aan bedrijven in de IJmond maakt het werken in het NZKG interessant. Bovendien is de samenwerking tussen de wethouders in de IJmond goed; dat is belangrijk in een regio als de onze.”


Aad Schoorl, wethouder Heemskerk

Hoe ziet u uw rol binnen het Bestuursplatform en waarvoor gaat u zich sterk maken?
“De belangen van de IJmond zijn ook de belangen van Heemskerk. We liggen dan niet aan het Noordzeekanaal, maar zijn wel onderdeel van de IJmond. Ik maak me sterk voor werkgelegenheid en ontwikkeling van de economie op een toekomstbestendige manier. Tenslotte is het zo dat Heemskerkers vaak in de IJmond wonen én werken”.

Wat verwacht u van de samenwerking binnen het platform?
“We gaan gezamenlijk voor echte resultaten. De goede onderlinge sfeer helpt daarbij en is een goed uitgangspunt voor samenwerking. Zo kom je ook tot tastbaar resultaat”.

 Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen voor het Noordzeekanaalgebied komende jaren? En wat moeten we doen om de uitdagingen aan te grijpen?
“De grootste uitdaging voor dit gebied is de afweging tussen economische ontwikkelingen en werkgelegenheid aan de ene kant en milieu, gezondheid en duurzaamheid aan de andere kant. Deze onderwerpen lijken nu vaak strijdig, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het gaat om het vinden van de juiste balans; nieuwe technieken en slimme combinaties kunnen hierbij helpen”.

Waar kijkt u dit jaar het meest naar uit en welke mijlpaal moet volgens u dit jaar behaald worden?
“De coronacrisis zet heel veel ontwikkelingen onder druk. Ik denk in de eerste plaats aan het ondersteunen van ondernemers zodat zij deze ongekende crisis overleven en daarna weer het vliegwiel kunnen zijn voor een gezonde ontwikkeling van de IJmond”.