Noordzeekanaalgebied

Extra budget tegen verzilting van het Noordzeekanaal

In IJmuiden wordt de grootste zeesluis ter wereld gebouwd. Zeesluis IJmuiden zorgt ervoor dat grote schepen ook bij laag water vlot en veilig het sluizencomplex kunnen passeren. Echter is het ook zo dat er straks per schutting twee keer zoveel zout water het Noordzeekanaalgebied binnenstroomt. Hierdoor neemt de verzilting van het kanaal toe en dat is slecht voor de landbouw, natuur en drinkwaterinname.

Complexer dan gedacht
Om de verzilting van het kanaal tegen te gaan, komt er een damwand voor het gemaal met een opening aan de onderkant. Door de opening wordt het zoute water dat via de sluis binnenkomt, selectief aan het Noordzeekanaal onttrokken. Dit proces wordt ook wel selectieve onttrekking genoemd. Na overleg tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen bleek dat er extra budget (67 miljoen euro) nodig is om de maatregel uit te kunnen voeren. Het project is namelijk complexer (groter en dieper) dan werd voorzien, er is meer tijd nodig voor de uitvoering ervan en er moeten extra beheersmaatregelen zoals een trillingsarme bouwmethode worden getroffen.


Luchtfoto sluizencomplex. Bron: Topview Luchtfotografie.

De bouw van Zeesluis IJmuiden nadert de eindfase. Volgen planning is de zeesluis begin 2022 klaar. Selectieve onttrekking wordt naar verwachting eind 2024 in gebruik genomen. In de tussenliggende periode wordt het zoutgehalte beperkt door tijdelijke oplossingen, zoals het langer in gebruik houden van de huidige Noordersluis.

Bezoek SHIP IJmuiden
Wilt u meer te weten komen over selectieve onttrekking? Bezoek dan SHIP in IJmuiden.  SHIP vertelt bezoekers en (zakelijke) groepen interactief over de bouw van de grootste zeesluis ter wereld en de laatste ontwikkelingen in de havens. In de nieuwste expositie worden bezoekers op een laagdrempelige manier meegenomen in de wereld van selectieve onttrekking. SHIP is van woensdag t/m vrijdag en elke zondag van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Een ticket of rondleiding boekt u via www.ship-info.nl