Noordzeekanaalgebied

GreenBiz IJmond en Nova College trekken samen met bedrijfsleven op om studenten voor te bereiden op de energietransitie

In de reeks artikelen ‘geschikte arbeidskrachten voor de energietransitie’ spreken we met organisaties en het bedrijfsleven over hun bijdragen om arbeidskrachten klaar te stomen voor de energietransitie.


Praktijk dag JCD. Foto: BBA.

Deze week spraken we de GreenBiz IJmond en het Nova College Velsen over de opleiding tot Junior Consultant Duurzaamheid (JCD) die zij samen hebben opgezet. De GreenBiz IJmond is een ondernemersvereniging die zich inzet om bedrijven en bedrijventerreinen te verduurzamen. U kent het misschien ook uit het Regioplan NZKG. Met het project ‘bedrijventerreinen energiepositief’ beogen zij een CO2 reductie van circa 53 kton per jaar dankzij een slimme combinatie van energiebesparing en opwek van duurzame energie.

Tijdens de MBO opleiding tot Junior Consultant Duurzaamheid leren studenten alles over duurzame technische toepassingen en hoe ze met die kennis bedrijven kunnen helpen te verduurzamen. De opleiding bevat een mix van klantcontact, economie en techniek. Stages zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding, om zo de geleerde theorie toe te kunnen passen in de praktijk.

‘‘We zijn gestart met deze opleiding, omdat we zagen dat er bij het bedrijfsleven in de regio behoefte is aan ondersteuning bij de verduurzamingsopgave. Onder deze bedrijven is een inventarisatie gedaan om welke werkzaamheden het exact gaat. Hieruit blijkt dat het vooral ging om adviseurs die hun klanten konden informeren over het verduurzaming’’, zegt Edward Straus van het Nova College. De bedrijven die zijn aangesloten bij GreenBiz IJmond, zijn nauw betrokken bij het vormgeven van het lesprogramma van de Junior Consultant Duurzaamheid-opleiding en bieden stageplaatsen aan de studenten. Zo ook de Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (BBA) B.V.

Raymond Cenin, mede-eigenaar van BBA: ‘‘BBA geeft duurzaamheidsadvies met een bouwkundige achtergrond. We geven bijvoorbeeld energieprestatie advies, bepalen energie labels van gebouwen en voeren energie-audits uit voor gemeenten en aannemers. Hier is veel vraag naar vanuit de markt, mede door nieuwe energienormen in de wetgeving. Niet alleen vanuit ons werk zijn we veel bezig met duurzaamheid, ook zijn we gevestigd op een van de meest duurzame bedrijventerreinen in Nederland; de Trompet in Heemskerk. Hier liepen we begin 2000 op kop met pilots zoals warmteterugwinning en zonnepanelen’’. BBA is onderdeel van de groep bedrijven die 3 á 4 keer per jaar vergaderd met het Nova College over de inhoud van de JCD opleiding. Zo wordt ervoor gezorgd dat de opleiding goed aansluit op de praktijk en de behoeften van het bedrijfsleven. Edward Straus: ‘‘De opleiding is zo ingericht dat we heel makkelijk kunnen inspelen op nieuwe trends en ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming. Deze nemen we op in het curriculum’’.

BBA is erg enthousiast over de stagiaires die zij begeleiden. ‘‘Veel van hen komen daarna bij ons in dienst. Het voordeel daarvan is dat je al weet wat iemand kan’’ zegt Cenin. Glen Krab, energie-adviseur.


Verduurzamen woningen. Foto: BBA.

bij BBA, begeleidt de stagiaires. ‘‘Een leuk voorbeeld is dat we studenten en hun leraren op een praktijk dag hebben rondgeleid bij een renovatieproject in een woonwijk in Castricum. In opdracht van de woningbouwvereniging hebben we de woningen daar verduurzaamd door bijvoorbeeld te isoleren, nieuwe CV-ketels en zonnepanelen te plaatsen. Bij het isoleren van bestaande woningen komt veel meer kijken dan bij nieuwbouw. De plannen van dat project zijn in het studiejaar daarna gebruikt als lesmateriaal. Het leuke was dat niet alleen de studenten veel van de praktijk dag opstaken, maar ook de leraren!’’

Naast hun betrokkenheid bij de JCD-opleiding, is GreenBiz IJmond ook verbonden met initiatieven zoals Techport en de 3D Makers Zone. U kunt het recente artikel over Techport hier teruglezen.

Deel uw verhaal!
De komende tijd vertellen we wat andere bedrijven en organisaties doen om arbeidskrachten voor de energietransitie voor te bereiden en welke beroepen de komende jaren onmisbaar zijn voor de toekomstige arbeidsmarkt. Heeft uw organisatie al plannen om arbeidskrachten om te scholen? Of wilt u vertellen over wat uw organisatie nu al doet? We zijn erg benieuwd naar uw verhaal en brengen dit graag onder de aandacht in de kanalen van het Noordzeekanaalgebied. U kunt ons bereiken via info@noordzeekanaalgebied.nl.