Noordzeekanaalgebied

Even voorstellen: Ingrid Post, Programmadirecteur Energietransitie

Ingrid Post is sinds begin april Programmadirecteur Energietransitie Noordzeekanaalgebied. Een functie die door het Bestuursplatform Energietransitie (ET) in het leven is geroepen om de energietransitie in het Noordzeekanaalgebied aan te jagen en te versnellen. We stellen Ingrid graag aan u voor.

In haar vorige functies, als wnd. directeur Nationale Omgevingsvisie en MT-lid Energie en Omgeving bij de Ministeries van Binnenlandse en Economische Zaken, sprongen de ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied haar reeds in het oog. Een gebied waar vele urgente opgaven en belangen bij elkaar komen en waar grote kansen liggen op het gebied van energietransitie. Werken in dit gebied ziet ze dan ook als uitgelezen kans en uitdaging. Een prachtige klus waar ze graag samen met u aan wil werken de komende jaren.

Hoe ziet u uw rol binnen het Bestuursplatform en waarvoor gaat u zich sterk maken?
”De urgentie is hoog om de komende jaren grote stappen te zetten op het terrein van energietransitie in het Noordzeekanaalgebied. De transitie van het Noordzeekanaalgebied, nu nog goed is voor bijna een kwart van de CO-2 uitstoot van Nederland, naar een duurzame en innovatieve energiehub. Een gebied waar duurzame elektriciteit aan land komt, wordt opgewekt en wordt opgeslagen, waar waterstof en CO-2 opslag en transport goede mogelijkheden bieden voor groene en innovatieve industrie (staal, chemie etc.) en waar groene brandstoffen (bijv. synthetische kerosine, waterstof etc.) worden geproduceerd, opgeslagen en getransporteerd.”

Wat verwacht u van de samenwerking binne****n het platform?
”De samenwerking binnen het platform zal cruciaal zijn om deze grote transitie in het Noordzeekanaalgebied tot stand te brengen. We hebben alle partijen binnen het platform, en daarbuiten, keihard nodig om samen deze transitie daadwerkelijk te realiseren en het Noordzeekanaalgebied nationaal en internationaal op de kaart te zetten.”

Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen voor het Noordzeekanaalgebied komende jaren? En wat moeten we doen om de uitdagingen aan te grijpen?
”Belangrijke uitdaging is om als publieke en private partijen, samen met de omgeving, te werken aan een echte gemeenschappelijke agenda en gezamenlijk uitvoeringsprogramma om het Noordzeekanaalgebied daadwerkelijk die duurzame en innovatieve energiehub te maken. Daarnaast is het van belang dat we de vele mooie initiatieven waar reeds door vele partijen aan gewerkt wordt nog sterker met elkaar te verbinden. De verdere ontwikkeling van en investeringen in de energieinfrastructuur m**.b.t. waterstof, CO-2, elektriciteit en warmte/stoom speelt hierbij een cruciale rol dit zullen we dan ook met voorrang op moeten pakken.”

Ik ga aan de slag, doet u mee?