Noordzeekanaalgebied

Publicatie Uitvoeringsprogramma NZKG 2021

Wat gebeurde er het afgelopen jaar in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) en wat staat ons dit jaar te wachten?

Door de coronacrisis was 2020 een bewogen jaar voor Nederland, de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het Noordzeekanaalgebied. Tijdens de crisis bleek maar weer dat het goed is dat de MRA een gedifferentieerde economie heeft. Waar sommige sectoren bijna geheel tot stilstand kwamen, bleek dat de industrie en de logistiek in de regio zich naar omstandigheden konden handhaven.

Ondanks de moeilijke omstandigheden in 2020 is de uitvoering van de projecten van de Visie Noordzeekanaalgebied 2040 volop doorgegaan. Zo is in april 2020 het convenant voor de ontwikkeling van de Energiehaven getekend en werd het Regioplan NZKG gepubliceerd. Dit plan geeft een overzicht van de CO2-reductieprojecten van bedrijven in het NZKG. Realisatie van deze projecten resulteert in het ruim behalen van de regionale CO2-reductiedoelstelling.

Naast alle lopende projecten in de regio gaat dit jaar het gebiedsprogramma NOVI- NZKG van start. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft het kabinet (Rutte III) aangegeven samen met regio’s te willen optrekken bij de inrichting van gebieden waar grote en complexe opgaven spelen. Opgaven die essentieel zijn voor Nederland en vragen om een integrale aanpak. Het NZKG is een NOVI-gebied geworden, omdat zowel Rijk als regio hier gezamenlijk voor grote ruimtelijke opgaven staan: verduurzaming, wonen, (circulair) werken, natuur en energietransitie. De ruimte is beperkt en Rijk en regio staan aan de lat om samen keuzes te maken welke functies waar een plek kunnen krijgen. Hoe zij dit gaan doen, wordt op dit moment uitgewerkt, maar dat het de hele regio gaat raken staat vast.

Dit uitvoeringsprogramma geeft een overzicht van de dynamiek van de regio. Het gaat in op de vorderingen van vorig jaar en er wordt een vooruitblik gegeven op 2021.

Blijf op de hoogte!
Heeft u vragen over één van de projecten? Of heeft u ideeën voor het versterken van de Visie 2040? Laat het ons dan weten via info@noordzeekanaalgebied.nl. Via onze kanalen houden we u op de hoogte van ontwikkelingen langs het NZKG. Houd deze dus in de gaten of meld u aan voor de maandelijkse NZKG nieuwsflits via noordzeekanaalgebied.nl 

Uitvoeringsprogramma NZKG 2021