Noordzeekanaalgebied

Bewoners wonen met plezier in de IJmond, maar hebben zorgen over veiligheid en gezondheid in leefomgeving

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft het onderzoeksbureau Ipsos ervaringen van bewoners in de IJmond regio (gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen) over hun leefomgeving gemeten. Het onderzoek vloeit voort uit het Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond van de provincie en de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Het Programma Tata Steel 2020-2050 is door de provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen gezamenlijk opgesteld en bestaat uit een samenhangend pakket van maatregelen, zowel voor de korte (periode 2020-2022) als voor de lange(re) termijn (2050). Voor een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond is een brede aanpak nodig. Het programma gaat in op: meer en intensiever toezicht, aangescherpte vergunningen, continu onderzoek naar de gezondheid en de leefomgeving, betere communicatie met de omwonenden en samenwerking tussen de verschillende overheden. En op de langere termijn de

Luchtfoto van bedrijventerrein De Pijp-Noord in de IJmond.

transitie naar een innovatieve en duurzame staalproductie. De overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar schoon waterstof speelt daarbij een belangrijke rol.

In het rapport staat als hoofdconclusie van het onderzoek: “Inwoners van de regio IJmond zijn positief over het woongenot in hun gemeente. Er zijn wel zorgen over de veiligheid van de leefomgeving voor hun gezondheid. In de gemeente Beverwijk en de gemeente Velsen maken ze zich hier significant meer zorgen over dan in de gemeente Heemskerk. Als het gaat om de zorg voor hun leefomgeving, hebben inwoners vertrouwen in de verschillende overheidsinstanties. Dit vertrouwen hebben ze niet in Tata Steel. Bijna de helft denkt bovendien dat Tata Steel de grootste oorzaak is van de gezondheidsproblemen in de regio. Inwoners zien echter ook dat Tata Steel belangrijk is voor de werkgelegenheid in de regio. Als inwoners een klacht hebben over Tata Steel melden ze deze niet altijd. De belangrijkste reden is dat ze geen vertrouwen hebben dat er iets wordt gedaan met hun klacht.”

Alle resultaten van het onderzoek naar de leefomgeving in regio IJmond van Ipsos zijn hier te vinden.

Uitkomsten liggen in lijn met eerdere onderzoeken
In opdracht van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied heeft Rigo Research en Advies in 2017 eerder een groot leefbaarheidsonderzoek in het NZKG uitgevoerd naar wat de invloed van de industrie en havens op de leefbaarheid van de omgeving rond Amsterdam-Noordzeekanaalgebied. Een representatieve steekproef onder bewoners en recreanten liet toen zien dat de haven en industrie overlast geeft, maar dat deze van beperkte invloed was op de leefbaarheid van de woonomgeving en de beleving van de recreatiegebieden. Uit dit onderzoek bleek dat bewoners en recreanten destijds vooral hinder ervaarden van het lawaai van vliegtuigen.