Noordzeekanaalgebied

Bestuursplatform Energietransitie geeft akkoord op actualisatie Cluster Energie Strategie

Noordzeekanaalgebied moet 1 gigawatt waterstof gaan opwekken

De publieke en private partijen die samenwerken in het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied hebben hun akkoord gegeven op de eerste update van de Cluster Energie Strategie (CES). In de update wordt toegelicht hoe in het Noordzeekanaalgebied waterstof een plek krijgt en welke energie infrastructuur daar voor nodig is. De CES, die in september is gepubliceerd, maakt duidelijk hoe de grootste industriële partijen uit het Noordzeekaneelgebied samen toewerken naar een duurzaam energiesysteem.

 

Een belangrijke wijziging die in de update is uitgewerkt, is de koerswijziging van Tata Steel naar waterstof en de opschaling van de waterstofproductie in het Noordzeekanaalgebied. Deze opschaling is nodig door het plan van Tata Steel om met groene waterstof staal te gaan maken en om alle andere plannen op het gebied van waterstof in het NZKG te realiseren. De vraag naar waterstof in het Noordzeekanaalgebied wordt in de toekomst zo groot dat ook in het gebied zelf rekening is gehouden met een waterstofproductie van 1 gigawatt. De productie van waterstof wordt elektrolyse genoemd. Het vindt plaats in een elektrolyser. Naast productie in het gebied is er een veelvoud aan import van waterstof nodig. Dit kan via een landelijk netwerk van leidingen en via aanlevering per schip.

Een eerste stap in de transitie is de ontwikkeling van H2ermes, een 100 megawatt elektrolyser voor de productie van groene waterstof op het terrein van Tata Steel. H2ermes is een samenwerking van Tata Steel, waterstof bedrijf HyCC en The Port of Amsterdam. Het project is een belangrijke stap in het bouwen van een op waterstof gebaseerd energiesysteem in het Noordzeekanaalgebied. Dit energiesysteem heeft de potentie om een belangrijke impuls geven aan de vergroening van de energie in heel Nederland. Het is de bedoeling dat H2ermes in 2025 de eerste groene waterstof levert en vanaf dan bijdraagt aan de vergroening van de staalproductie, de industrie in het havengebied en mobiliteit.

Robuust
Ondanks de grote koerswijziging van Tata Steel is de in september opgestelde CES robuust gebleken. Bijvoorbeeld op het gebied van elektriciteit zijn geen extra projecten nodig om de plannen te faciliteren. Wel is het van groot belang dat 8 eerder goedgekeurde projecten, waaronder meerdere elektriciteit stations en een landelijk en regionaal netwerk van waterstofleidingen, tijdig gerealiseerd worden. In de update is ook vastgelegd dat er onderzoek komt naar extra mogelijkheden voor het gebruiken van restwarmte van de industrie in woonwijken. Ten slotte wordt er gezocht naar meer mogelijkheden om elektriciteit van de windmolenparken op zee aan te sluiten op het land.

Nu de actualisatie op de CES akkoord is bevonden door de partijen in Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied wordt de update CES aangeboden bij het ministerie van EZK. Hier wordt het plan samengevoegd met de energiestrategieën die ontwikkeld zijn in de andere grote industriegebieden in Nederland. Zo brengt het ministerie van EZK de vergroening van de industrie en de daarvoor benodigde energie infrastructuur in Nederland in beeld. Met de actuele plannen vermindert de CO2-uitstoot in het Noordzeekanaalgebied met 35% tot 45% in 2030 en opzichte van de CO2-uitstoot in 1990. In 2050 willen de partijen in de regio energieneutraal zijn. Dat betekent dus dat alle uitstoot is verdwenen.