Noordzeekanaalgebied

Basisinformatie NZKG samengebracht in drie infographics

Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is het havengebied van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Al jaren wordt hier intensief samengewerkt om het gebied aantrekkelijk te houden om te werken, maar ook om er te wonen en te recreëren. Want in het Noordzeekanaalgebied kan het allemaal!

De samenwerking wordt steeds belangrijker om grote uitdagingen, op het gebied van ruimtelijke vraagstukken en energietransitie, aan te pakken. Samen met partners uit het bedrijfsleven, netbeheerders en kennisinstellingen werken de regionale en lokale overheden en het Rijk aan de opgaven in de regio.

Wil je meer te komen over hoe we in de regio samenwerken? Of heb je behoefte aan de basisinformatie op een rij? Bekijk dan de nieuwe infographics op deze pagina die gaan over de bestuurlijke samenwerking, de energietransitie en vraagstukken op het gebied van ruimte.