Noordzeekanaalgebied

Voorzitter Bestuursplatform Zita Pels wordt wethouder in Amsterdam

Zita Pels, voorzitter van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied, wordt wethouder in Amsterdam. Dat betekent dat zij binnen het bestuurlijk overleg in het Noordzeekanaalgebied een andere rol krijgt dan zij in de afgelopen tijd vervult heeft.

Zita Pels: ,,Ik heb in de afgelopen drie jaar het Noordzeekanaalgebied leren kennen als een belangrijke motor achter de verduurzaming van de industrie. Ik kijk er erg naar uit om ook vanuit mijn nieuwe rol een bijdrage te leveren aan de toekomst van dit unieke stuk Nederland.’’ In Amsterdam krijgt zij de portefeuille Volkshuisvesting, Duurzaamheid, Circulaire Economie, Afval, Voedsel en Dierenwelzijn.

Lousanne Kaal, directeur van het Programmabureau Noordzeekanaalgebied: ,,Ik ben erg blij met de manier waarop Zita Pels in de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap en aan de doorontwikkeling van de bestuurlijke samenwerking. Ik wens haar veel werkplezier in haar nieuwe functie.’’

Binnenkort wordt bekend gemaakt hoe de voorzittersrol wordt ingevuld.