Noordzeekanaalgebied

Versterking en versnelling van verduurzaming energiesysteem Noordzeekanaalgebied

De overheden en grote industriepartijen in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) stellen drie nieuwe energieprojecten van ‘nationaal belang’ voor. Deze projecten leveren een bijdrage aan de verduurzaming van de industrie in het Noordzeekanaalgebied. Daarnaast is, waar mogelijk, een versnelling nodig in de projecten die al zijn afgesproken. Dat blijkt uit de Cluster Energie Strategie (CES) NZKG 2022 die 30 september is gepresenteerd tijdens het NZKG jaarcongres in IJmuiden.

Om in het Noordzeekanaalgebied een waterstofeconomie te ontwikkelen die verbonden is met andere regio’s en industriegebieden, willen de bedrijven en overheden een terminal ontwikkelen waar waterstof van boten kan worden gelost. Met waterstof kunnen in het Noordzeekanaalgebied groen staal en duurzame vliegtuigbrandstoffen gemaakt worden én kan de voedingsindustrie en de overige bedrijvigheid de overstap maken van aardgas naar deze duurzame brandstof. Daarnaast is een nationaal dekkend waterstofnetwerk nodig om waterstof in de toekomst naar de regio te transporteren én zijn er plannen om zelf waterstof te maken in het gebied.

>> Download de CES NZKG 2022 <<

Edward Stigter, voorzitter van het Bestuursplatform Energietransitie NZKG: ,,Het omvormen van het gehele energiesysteem is één van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Die uitdaging nemen we zeer serieus in het Noordzeekanaalgebied. Door in de CES NZKG 2022 concrete projecten te benoemen waar we aan willen werken, laten we zien met daadkracht aan de slag te willen om allemaal onze bijdrage te leveren het fossiele tijdperk los te laten.’’

In de CES NZKG 2022 zijn ook twee projecten van nationaal belang opgenomen die niet in het Noordzeekanaalgebied zelf liggen. Industrie en overheden pleiten ervoor in Noord-Holland Noord het elektriciteitsnet te verzwaren, zodat het energiesysteem robuuster wordt en ook de industrie in het Noordzeekanaalgebied daar gebruik van kan maken. Ook in Amsterdam-Zuidoost is elektriciteitsnetverzwaring nodig. Wanneer er ten oosten van de stad meer stroom beschikbaar is, betekent dit ook een verruiming van de capaciteit die beschikbaar is voor de industrie in het Westelijk Havengebied. Deze laatste netverzwaring kan ook gerealiseerd worden zonder dat dit project de MIEK-status krijgt.

Netbalancering

In het energiesysteem van de toekomst is een grote plek ingeruimd voor waterstof. Dit wordt niet alleen geïmporteerd, ook wordt waterstof in het Noordzeekanaalgebied zelf geproduceerd. Eigen productie is onder meer nodig voor het balanceren van het elektriciteitsnet. Wanneer er, bijvoorbeeld op zonnige en winderige dagen een overschot is aan elektriciteit, kan dit worden omgezet in waterstof. Is er minder groene stroom beschikbaar, dan kan met een deel van deze waterstof weer stroom worden gemaakt. Met een fors volume aan waterstof, is het elektriciteitsnet in de regio dus stabieler.

Niet alleen in de industrie is waterstof in de toekomst een belangrijke energiedrager. Ook in het dagelijks leven gaat het een grote rol spelen. Er zullen vrachtwagens op waterstof gaan rijden, maar ook in de lucht- en scheepvaart gaat veel met waterstof gewerkt worden. Ongeveer één derde van de benodigde waterstof in het Noordzeekanaalgebied zal in de regio zelf worden geproduceerd, één derde zal via het landelijk aan te leggen waterstofnetwerk beschikbaar komen en één derde via import per schip.

Economische motor

Het economisch belang van het investeren in een nieuw energiesysteem is groot. Nu werken er in het gebied ruim 800.000 mensen, waarvan zo’n één op de drie in de maakindustrie. Met al deze activiteit draagt het Noordzeekanaalgebied ongeveer 15% bij aan het Bruto Nationaal Product van Nederland. Alleen wanneer de transitie slaagt, kan het Noordzeekanaalgebied één van de drijvende krachten achter de Nederlandse economie blijven.

NZKG jaarcongres

Dit jaar vindt het NZKG Congres op Basecamp in IJmuiden. Hier worden de meest actuele ontwikkelingen binnen de programma’s in de regio besproken. Op het congres delen sprekers hun visie met raad- en statenleden, bestuurders, ambtenaren en mensen werkzaam in het bedrijfsleven. Zij gaan in gesprek over uitdagingen die in de regio voorliggen. Het congres is dit jaar groter van opzet, omdat na twee corona jaren de behoefte groter is elkaar te spreken én de programma’s die in de regio spelen zijn uitgebreid.