Noordzeekanaalgebied

Raad van State: bouwvrijstelling mag niet gebruikt worden

De Raad van State heeft geoordeeld dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten.

De bouwvrijstelling hield in dat voor de tijdelijke stikstofuitstoot die tijdens de bouw ontstaat, geen natuurvergunning nodig was. Via deze weg wordt de reactie vanuit de Rijksoverheid op deze uitspraak met u gedeeld. De bouwvrijstelling was bedoeld om urgente maatschappelijke opgaven met uitsluitend stikstofuitstoot in de bouwfase mogelijk te maken, zoals de klimaat- en energietransitie, het verhelpen van netcongestie en woningbouw. Voor dit soort projecten is voortaan een toets nodig of een natuurvergunning moet worden aangevraagd. Dat zorgt mogelijk voor vertraging omdat voor deze projecten nu alsnog specifiek onderzoek naar de stikstofeffecten moet worden gedaan.


Woningbouw in Noord-Holland. Foto Ted Jansen.

De impact van de uitspraak op energie-infrastructuur projecten zal per project duidelijk moeten worden. Het kabinet zal voor het debat op 3 november over het rapport Remkes met een eerste duiding richting de Tweede Kamer komen. Eind november zal de Kamer worden geïnformeerd over de impact van de uitspraak en oplossingsrichtingen.

Meer informatie is te vinden op reactie van de Rijksoverheid op de website.