Noordzeekanaalgebied

Verschillende nationale subsidieregelingen beschikbaar voor energie- en innovatieprojecten in 2023 en 2024

Het kabinet stelt dit voorjaar een aantal subsidieregelingen beschikbaar voor energie-besparingsprojecten en de verduurzaming van de industrie voor bedrijven en kennisinstellingen die innoveren om CO2-uitstoot te verminderen. Met deze regelingen wil het kabinet investeringen voor een duurzame industrie en de ontwikkeling van innovaties versnellen. Het totaal beschikbare budget is ruim € 270 miljoen.

De volgende regelingen zijn (of gaan later) dit voorjaar open. Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor een subsidieregeling? Laat uw project toetsen door de projectadviseur van de RVO. Kijk op de subsidiepagina voor meer informatie.:

Meer informatie vindt u in dit nieuwsartikel van RVO. Hieronder vindt u het complete overzicht van alle regelingen:


Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.