Noordzeekanaalgebied

Uitnodiging: inloopbijeenkomsten waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Vrijdag 28 april 2023 start een nieuwe periode waarin u kunt meedenken over en kan reageren op de plannen voor het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied.

Dit keer gaat het over welke tracé-alternatieven en varianten verder onderzocht worden en welke alternatieven zijn afgevallen. Oftewel: waar komen de leidingen te liggen? Hynetwork Services, een dochteronderneming van Gasunie geeft een overzicht van de onderdelen die in het Milieueffectrapport (MER) onderzocht worden en op welke manier dit gebeurt. Dit staat allemaal beschreven in de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (de cNRD).

Inloopbijeenkomsten

Op 28 april wordt de cNRD ter inzage gelegd. Hier kunt u op reageren. Om u te informeren over de plannen worden in samenwerking met het ministerie van EZK inloopavonden georganiseerd. De cNRD wordt gepubliceerd op de website van Bureau Energieprojecten (RVO). De inloopavonden vinden plaats op: 

  • 9 mei 2023 van 19:00 - 21:00 uur in het Kennemer Theater, Kerkplein 1 Beverwijk
  • 11 mei 2023 van 19:00 – 21:00 uur in het Dorpscentrum, Ringweg 36 Spaarndam
  • 23 mei 2023 van 19:00 – 21:00 uur in de kantine van FC Velsenoord, Rooswijkerlaan 2 Velsen-Noord
  • 24 mei 2023 van 16:00 – 19:00 uur in Zalencenrum Aristo, Teleportboulevard 100 Amsterdam (Sloterdijk)

U bent van harte welkom!

Waarom hebben we een waterstofnetwerk nodig? En wat merkt u ervan? Zhen Zhen Zheng, Strategisch Omgevingsmanager voor het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

- Wat zijn de plannen en wie voert ze uit?

Hynetwork Services is bezig om in heel Nederland een transportnetwerk voor waterstof te maken. Dit netwerk van leidingen zorgt ervoor dat de CO2 vrije waterstof bij industriële bedrijven terechtkomt. Maar ook dat we als Nederland waterstof kunnen vervoeren van en naar het buitenland en van en naar locaties voor waterstofimport en -opslag. We willen hierbij zo veel mogelijk gebruikmaken van bestaande leidingen die nu nog gebruikt worden voor aardgas. Op plekken waar dit niet mogelijk is, worden er nieuwe ondergrondse leidingen aangelegd.

- Waarom waterstof?

Het doel in Nederland is om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. De industrie heeft een groot aandeel in de uitstoot van CO2, omdat ze voor productieprocessen vaak gebruikmaken van fossiele brandstoffen. Door CO2-vrije, oftewel groene waterstof in te zetten voor productieprocessen en te gebruiken als grondstof in de chemische industrie, kan de uitstoot van CO2 in Nederland flink worden verminderd. Met een waterstofnetwerk, kan een groot deel van de industrie fossiele brandstoffen inruilen voor duurzame energie.

- Kunnen we niet beter overstappen op elektriciteit?

Het duurzaam opwekken van elektriciteit uit zonne- en windenergie is niet altijd even regelmatig. Soms schijnt de zon niet en de wind waait ook niet 24 uur per dag. Bij dagen met veel zon en wind is het mogelijk om het overschot aan energie om te zetten in waterstof. Deze waterstof kan vervolgens in grote hoeveelheden en voor een lange periode opgeslagen worden voor later gebruik, bijvoorbeeld in ondergrondse zoutcavernes. Zo creëer je ook op de dagen met minder zon en wind een betrouwbaar energiesysteem.

Daarnaast zijn er processen in de industrie waarbij de inzet van elektriciteit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat dit grote investeringen vereist, de techniek nog niet beschikbaar is of de elektrische apparatuur de hoge temperaturen niet of onvoldoende betrouwbaar produceert. Dan kan waterstof een oplossing zijn. Bovendien kan waterstof, in tegenstelling tot elektriciteit, gebruikt worden als grondstof. De waterstof die nu als grondstof wordt gebruikt wordt voornamelijk geproduceerd uit aardgas (grijze waterstof) en dat willen we zo snel mogelijk vervangen door groene waterstof.

- Waarom een waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied?

Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is één van de vijf gebieden in Nederland met veel industrie. We verwachten een grote vraag naar waterstof voor de industriële processen in dit gebied. Met een landelijk waterstofnetwerk in Nederland en in het Noordzeekanaalgebied, van de IJmondregio naar het Amsterdams havengebied, zorgen we ervoor dat CO2-vrije waterstof beschikbaar is voor de industrie in deze regio. De aanleg van dit deel van het waterstofnetwerk heeft de projectnaam ‘Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied’.

- Is waterstof veilig?

Waterstof is brandbaar en vluchtig. Het is niet giftig en blootgesteld aan de lucht verandert het weer in water. Doordat waterstof brandbaar is, moet je er zorgvuldig mee omgaan, bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat het niet ophoopt in een afgesloten ruimte. Ook moet je waterstof uit de buurt houden van vuur en andere ontstekingsbronnen. Dit zijn dezelfde soort maatregelen als die nodig zijn bij aardgas.

- Wat merk ik van het waterstofnetwerk?

Op sommige plekken moeten nieuwe leidingen worden aangelegd. Die werkzaamheden zorgen tijdelijk voor overlast. We proberen deze overlast tot een minimum te beperken. Als de waterstofleidingen eenmaal zijn aangelegd merk je van het transport van waterstof door de leidingen niets meer. Net zoals bij aardgas wordt de directe omgeving van de leiding (het tracé) vrij gehouden van bebouwing voor de veiligheid.

- Hoe lang gaat het duren?

Het project Waterstofnetwerk Noordzeekanaal­gebied is gestart in september 2022. We verwachten, met een aantal tussenstappen, dat er eind 2024 een definitief besluit is voor de aanleg van het project. De werkzaamheden zijn dan in 2025 en 2026. In 2027 zou het netwerk dan in gebruik zijn.

- Kan ik mijn huis of bedrijf aansluiten op het waterstofnetwerk?

Nee. Het netwerk is in eerste instantie bedoeld voor het landelijk transport tussen de vijf grote industriële clusters. Dat betekent dat huizen en kleinere bedrijven niet aangesloten worden op het waterstofnetwerk van Hynetwork Services. 

Port of Amsterdam en Firan werken samen aan een 8 bar (lagedruk) waterstofdistributienet in het Amsterdams havengebied genaamd H2avennet. Dit netwerk zorgt ervoor dat bedrijven in het havengebied die niet direct op het landelijke netwerk worden aangesloten toegang kunnen krijgen tot groene waterstof.