Noordzeekanaalgebied

Technologische innovatie in de Metropoolregio Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied

Het Industriecluster Noordzeekanaalgebied (NZKG) heeft met Port of Amsterdam als één van de grootste energiehavens ter wereld, de luchtvaart industrie bij Schiphol, de staalindustrie in de IJmond en de voedselindustrie in de Zaanstreek veel te bieden. Een industrieel cluster dat op het moment sterk afhangt van fossiele brandstoffen en daarom zijn grote veranderingen nodig om de industrie te kunnen verduurzamen. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft onlangs de ambitie uitgesproken om uit te groeien tot ‘de groenste industrie zone ter wereld’. Een ambitie die van vele voorwaarden afhankelijk is. Duurzame energiebronnen moeten beschikbaar komen, infrastructuur moet worden aangelegd, wet & regelgeving moet op orde worden gebracht en er moet genoeg opgeleid talent beschikbaar zijn om de verduurzaming van de industrie mogelijk te maken. Maar bovenal is de transitie afhankelijk van nieuwe duurzame technologische innovaties om processen te kunnen verduurzamen en de regio te voorzien van duurzame energiebronnen.

De technologische innovatie mogelijkheden in de MRA regio zijn echter niet op orde. De regio faciliteert maar zeer beperkt de benodigde faciliteiten om technologische innovatie ten behoeve van de verduurzaming van de industrie en het havengebied tot ontwikkeling te brengen. Met name voor de opschaling naar pilot en demonstratie fase (TRL > 3) is het aanbod beperkt. Dit is zonde, zeker omdat er meerdere financieringsinstrumenten zijn voor de hogere TRL level innovaties. Om deze middelen beter in te zetten moet de innovatieketen op orde worden gebracht. Proeftuinen moeten worden gestimuleerd om hun test faciliteiten uit te breiden en startups naar de regio aan te trekken die een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de MRA regio en de rest van de wereld. Het belang van een aantrekkelijke innovatieklimaat mag niet worden onderschat, het is een sleutelelement voor de transitie naar een duurzame en gezonde leefomgeving. Daarom moeten snel acties worden ondernomen om in de komende jaren uit te groeien tot een aantrekkelijke innovatieregio waar technologische innovatie tot bloei kunnen komen.

LeapSprong Challenge

Bekijk het prototype van de Leapsprong website via deze link, figma.

De LeapSprong challenge is opgezet vanuit de gemeente Amsterdam en het Energy Transition Campus (ETCA) om vraagstukken aan te pakken die in de Metropoolregio Amsterdam leven in relatie tot de energietransitie van de stad en haven. Het ETCA is een state-of-the-art technology centre gericht op duurzame technologische ontwikkeling. Het duurzame gebouw faciliteert allerlei laboratoria en testopstellingen voor onderzoek en startups die een breed scale aan oplossingen bieden voor de energietransitie. Voor de gemeente Amsterdam biedt het technology centre een plek waar vraagstukken en duurzame oplossing samenkomen.

De Leapsprong challenge zal dit jaar voor het eerst worden gehouden en heeft dit jaar als thema ‘circular waste streams’. Het programma richt zich op het opwaarderen van afvalstromen tot producten die van waarde zijn voor de regio. Er is gekozen voor de afvalstromen: CO2, biomassa en recyclable plastics. De challenge zal door Rockstart worden begeleid en heeft als doel om 8 startups te selecteren die duurzaam impact kunnen hebben op de metropoolregio. Het programma biedt een plek voor de winnende startup(s) op het ETCA en als de ontwikkeling van de technologie er klaar voor is zal de gemeente Amsterdam zich inzetten voor het faciliteren van een pilot in de regio. Daarnaast zal er een netwerkevenement worden georganiseerd waarbij het ETCA, MRA en NZKG netwerk zal worden uitgenodigd. De startup zullen ook in contact worden gebracht met mogelijke financiële instrumenten die vanuit de regio worden gefaciliteerd, zoals de ROM inWest en verschillende subsidieprogramma’s.

Meer informatie is ook te vinden op deze website.