Noordzeekanaalgebied

Start Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee 2031–2040: waar kunnen we windenergie het best aan land brengen?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) start met het Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (Programma VAWOZ) 2031–2040. Het programma onderzoekt hoe en waar we de energie vanuit nog te bouwen windparken op zee het beste aan land kunnen brengen met stroomkabels en waterstofleidingen. Tussen 2031 en 2040 wordt rekening gehouden met circa 29 gigawatt (GW) aan extra opgesteld vermogen windenergie op zee als tussendoel op weg naar een totaal van circa 70 GW in 2050. Dit komt bovenop de 21 GW die reeds in procedure is tot en met 2030. Op deze manier wekken we duurzame energie op, zijn we voor energie minder afhankelijk van het buitenland en zorgen we ervoor dat economische ontwikkeling mogelijk blijft.

Het programma is gestart met de terinzagelegging van het voornemen en het voorstel voor participatie op 3 maart 2023 en heeft een geschatte looptijd van ruim twee jaar. In het voornemen staat informatie over het Programma VAWOZ. Zo weten stakeholders en andere belangstellenden bij de start van het programma wat de aanleiding voor en het doel van het programma zijn en hoe het proces er op hoofdlijnen uitziet. In het voorstel voor participatie staat hoe het ministerie van EZK maatschappelijke organisaties, burgers, bedrijven en bestuursorganen wil betrekken bij het programma.

Tot en met 13 april 2023 liggen het voornemen en het voorstel voor participatie ter inzage. Iedereen kan hierop reageren. Hoe dat kan, leest u in het document zelf of in de kennisgeving, die beiden op de website van de RVO zijn te vinden.