Noordzeekanaalgebied

Reactiemogelijkheid waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Vrijdag 19 april 2024 start een nieuwe periode waarin je kan reageren op de plannen voor het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied (NZKG).

Voorkeursalternatief

Dit keer gaat het om het ‘voorkeursalternatief’ en de onderzoeksresultaten. Hierin wordt aangegeven waar de buisleidingen van het waterstofnetwerk in het NZKG komen te liggen. Deze voorkeur is bepaald op basis van de uitkomsten van onderzoeken naar effecten van de verschillende tracés op milieu, leefomgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid. Tot en met donderdag 30 mei 2024 kan je je reactie indienen.

Informatiebijeenkomsten in mei

Heb je vragen, wil je meer weten of wil je reageren op de plannen? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten:

  • 13 mei 2024 van 19:00 - 21:00 uur in het Kennemer Theater, Kerkplein 1, Beverwijk
  • 14 mei 2024 van 19:00 - 21:00 uur in de kantine van FC Velsenoord, Rooswijkerlaan 2, Velsen-Noord
  • 15 mei 2024 van 19:00 - 21:00 uur in de kantine van SV Spaarnwoude, Ringweg 12a, Spaarndam
  • 16 mei 2024 van 16:00 - 18:00 uur in het Nautisch Coördinatie Centrum, Capriweg 34, Amsterdam

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Hynetwork Services (een dochteronderneming van Gasunie) gaat in opdracht van het Rijk een waterstofnetwerk aanleggen in het Noordzeekanaalgebied. Het doel hiervan is dat de industrie in de toekomst op een energiebron over kan stappen die beter is voor klimaat en milieu. Het netwerk bestaat uit buisleidingen voor het vervoer van waterstof. Het is onderdeel van een landelijk netwerk dat de vijf industrieclusters in Nederland met elkaar en met het buitenland verbindt. Het uitgangspunt voor dit netwerk is het hergebruik van bestaande leidingen die nog in gebruik zijn voor het gastransport. Op plekken waar dit niet mogelijk is, komen leidingen onder de grond. Ook komen er nieuwe bovengrondse installaties.

Het gekozen tracé

Het waterstofnetwerk NZKG loopt van het industriegebied in de IJmond tot en met Westpoort in de haven van Amsterdam. Voor het Amsterdamse havengebied is nu een voorkeur voor het noordelijke tracé boven de zuidelijke variant. Voor zowel het deel in de IJmond (deelgebied I) als in Westpoort (deelgebied III) is het niet mogelijk om bestaande aardgasleidingen te hergebruiken. Hier is dus een nieuwe leiding nodig. Daartussen kan een bestaande aardgasleiding wel beschikbaar worden gemaakt voor het vervoer van waterstof. Deze leiding verbindt de nieuwe delen met elkaar en zorgt voor de aansluiting op het landelijke waterstofnetwerk.

Kijk voor meer informatie op www.hynetwork.nl/noordzeekanaalgebied