Noordzeekanaalgebied

Publicatie projectenboek nationale energie-infrastructuurprojecten

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een projectenboek van de nationale energie-infrastructuurprojecten gepubliceerd. Hierin is informatie te vinden over de voortgang van de lopende nationale energieprojecten in 2023.

Download het projectenboek Nationale Energieprojecten

Om toe te werken naar een duurzaam energiesysteem lopen er in Nederland veel energieprojecten. Dit zijn projecten die de infrastructuur voor energie en grondstoffen aanpassen en uitbreiden, zowel op land als op zee. Het gaat bijvoorbeeld om windparken op zee en op land, nieuwe hoogspanningsverbindingen, leidingen voor het transport van waterstof en installaties voor het opslaan van energie.

Het projectenboek Nationale Energieprojecten in Nederland van EZK verschijnt ieder jaar en geeft een overzicht van alle Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) en Rijkscoördinatieregeling (RCR) projecten. De uitgave van het projectenboek dat deze week gepubliceerd is gaat in op de lopende projecten onder deze twee Rijkstrajecten tot en met december 2023. Ook is informatie opgenomen over het overkoepelende energiesysteem en wordt uitleg gegeven wat het Rijk doet om de belangrijke energie-infrastructuurprojecten zo snel mogelijk te uitvoeren.

Interactieve infographic toekomstig energiesysteem

Nieuw dit jaar is de publicatie van een publieksversie (infograhic) van het projectenboek. Op deze website wordt per regio uitleg gegeven over de lopende energieprojecten.

Bekijk hier de infograhic van de energieprojecten