Noordzeekanaalgebied

Energie-infra zorgt voor stikstofreductie

De aanleg van energie-infrastructuur en de daaraan gekoppelde verduurzaming van de industrie leidt tot stikstofreductie. De verduurzaming van de industrie compenseert de tijdelijke uitstoot van stikstof bij de aanleg van infrastructuur soms al na één jaar. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Een brede maatschappelijke coalitie is verheugd dat is aangetoond dat de aanleg van energie-infrastructuur en de daaraan gekoppelde verduurzaming van de industrie leidt tot stikstofreductie. Energie-infrastructuur is hiermee aantoonbaar onderdeel van de oplossing. Het is van belang dat de volgende stap wordt gezet, namelijk de uitwerking naar beleid en wetgeving, waarbij ook regionale projecten moeten worden meegenomen. We zitten midden in een historische verbouwing van ons energiesysteem. De vraag naar elektriciteit en andere klimaatneutrale energiedragers ter verduurzaming van woningen, de industrie en de transportsector neemt enorm toe, dus we moeten energie-infrastructuur in recordtempo uitbreiden. Netbeheer Nederland roept daarom op dat de juridische verkenning naar het versnellen van vergunningverlening zo snel mogelijk wordt opgepakt én dat zowel nationale, als regionale projecten worden meegenomen in de uitwerking naar beleid en wetgeving.  

Energie-infrastructuurprojecten onderdeel van de oplossing

Uitbreiding en vernieuwing van energie-infrastructuur, waaronder elektriciteitsnetten, warmtenetten en leidingen zijn essentieel voor de ontwikkeling en verduurzaming van woningbouw, mobiliteit en industrie. Deze energie-infrastructuur faciliteert de elektrificatie en inzet van duurzame moleculen waardoor er minder CO2- én stikstofuitstoot plaatsvindt. Bovendien helpt het bij het oplossen van de netcongestie problematiek.

In het onderzoek uit de Kamerbrief wordt deze samenhang aangetoond. Demissionair minister Jetten gaat op basis van dit onderzoek juridische mogelijkheden tot versnellen van vergunningverlening onderzoeken. Dit is goed nieuws voor netbeheerders, bedrijven en burgers. Wel is het daarom essentieel dat zowel nationale als regionale energie-infrastructuurprojecten worden meenomen in de verdere uitwerking.

De komende jaren moet door het hele land de energie-infrastructuur fors worden uitgebreid om iedereen in Nederland van stroom, warmte en waterstof te voorzien. Het onderzoek biedt perspectief op aanzienlijke versnelling hiervan. Het is één van de manieren waarop het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) werkt aan versnelling van de aanleg van energie-infrastructuurprojecten.

Maatschappelijke stikstofcoalitie

Het Noordzeekanaalgebied erkent de gesignaleerde obstakels die ook in deze regio spelen. Samen met meer dan 20 (branche)organisaties (zie logo’s hieronder) staan wij vierkant achter het initiatief van de stikstofcoalitie. De oproep van deze coalitie is hier te vinden.

Meer informatie staat ook op Netbeheer Nederland.