Noordzeekanaalgebied

Programmabureau NZKG zet succesvol Versnellingsloket opnieuw in om industrie te helpen bij versnellen transitie

Het Programmabureau NZKG biedt bedrijven, bedrijvenclusters of andere partijen de kans concrete barrières en knelpunten op te lossen en verduurzamingskansen te versnellen. Het bureau doet dit door een casus door te spreken, alle aspecten van de vraag en de bijbehorende barrières in beeld te brengen en daarna de benodigde partijen bij elkaar te brengen. Deze aanpak wordt ‘Het Versnellingsloket’ genoemd.

In de energietransitie lopen bedrijven tegen beperkingen aan die het tempo van de energietransitie in gevaar brengen. Het gewenste resultaat is om per casus met verschillende betrokken partijen te komen tot een gedeeld inzicht van de casus, om met elkaar mogelijke oplossingen te benoemen en de benodigde bijbehorende acties op te pakken. Het gaat onder meer om infrastructuur, vergunningprocedures, financiering en subsidies, milieu- en fysieke ruimte of maatschappelijke wensen.

Eerdere deelnemers
Het afgelopen jaar zijn op deze manier projecten van Bunge uit Zaandam en projecten van waterstofbedrijf HyCC onderzocht. Ook dit jaar wil het Programmabureau NZKG initiatieven ondersteunen en de energietransitie van de industrie in het Noordzeekanaalgebied versnellen.

Alex van Dusseldorp (Sr. Project Manager Bunge Loders Croklaan) over het loket - ‘’Het Versnellingsloket was voor ons een manier om gelijktijdig met verschillende partijen (netwerkbedrijven, overheden en private partijen) het gesprek aan te gaan over de uitdagingen waar wij voor stonden. Daarbij was het prettig dat het Versnellingsloket NZKG voor een onafhankelijke voorzitter heeft gezorgd om een en ander te structureren. Zo konden we snel alle mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden en beperkingen bepalen. Juist door met alle partijen fysiek om de tafel te zitten ging dit efficiënt en snel en doet daarmee recht aan de naam ‘Versnellingsloket’ ‘’.

Uw project aanmelden voor het versnellingsloket?
Neem contact op met Femke Swan via, femke.swan@noord-holland.nl.