Noordzeekanaalgebied

Position paper Koolstof Noordzeekanaalgebied gepresenteerd tijdens TET on Tour bij Investa Expertise Centrum

Bij het  TET on Tour bezoek aan InVesta presenteerde de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en het Programmabureau Noordzeekanaalgebied de position paper “De waarde van koolstof in het Noordzeekanaalgebied”. Port of Amsterdam, AEB, OCAP en AMA deelden in een panelgesprek wat er nodig is om activiteiten rondom CO­2 afvang en het gebruik van CO2 te stimuleren en versnellen. CO2 wordt een belangrijke grondstof als fossiele brand- en grondstoffen uitgefaseerd worden. Ook de opslag van CO2 is noodzakelijk om opwarming van de aarde tegen te gaan.

De position paper geeft een inventarisatie van projecten en mogelijkheden in het gebied. Uit gesprekken met partijen in het Noordzeekanaalgebied betrokken in de opslag, transport of gebruik van CO2 is een actieagenda opgesteld. Maxime Hoogland (MRA Trainee, Programmabureau Noordzeekanaalgebied reageerde):

‘’De paper laat een enorme potentie van de regio zien en de verschillende projecten die al bezig zijn. Verder is het van belang projecten inzichtelijk te maken, afhankelijkheden uit te lichten en gezamenlijk knelpunten weg te nemen om zo de koolstofwaardeketen in het Noordzeekanaalgebied te versnellen.’’

Hannah de Valk (Port of Amsterdam) reageerde namens de regio verheugd op de publicatie:

‘’Het paper geeft inzicht in de lopende projecten rondom opslaan, afvang en gebruik in de regio. Daarnaast beschrijft het de benodigde randvoorwaarden om deze projecten van de grond te krijgen. ''

Vanuit het Programmabureau NZKG wordt een Versnellingstafel Koolstof georganiseerd waarin de betrokken partijen samen in gesprek gaan over hun projecten rondom koolstof en de randvoorwaarden die nodig zijn om deze projecten van de grond te krijgen. De verduurzaming van de industrie en uitvoering van de CES NZKG heeft als vertrekpunt de vier energiedragers van de toekomst: Waterstof, Elektriciteit, Warmte/stoom en Koolstof opslag/afvang.

Over de andere energiedragers zijn eerder position papers geschreven, die te vinden op de NZKG site. Ook bestaat per energiedrager een Versnellingstafel.