Noordzeekanaalgebied

Landelijk Data Safe House gaat uitrol toekomstige energie-infrastructuur helpen te versnellen

In de strijd tegen klimaatverandering is de energietransitie van de industrie van groot belang. De beschikbaarheid van nieuwe, fossielvrije energie speelt hierbij een sleutelrol. De aanleg van de benodigde energie infrastructuur vormt daarbij een uitdaging. Het vereist aanzienlijke inspanningen en publieke investeringen van netbeheerders. Het Data Safe House (DSH) helpt om sneller de noodzakelijke toekomstige behoefte aan infrastructuur in beeld te brengen en is daarmee een belangrijke bouwsteen voor de energietransitie.

Het DSH is een landelijke database waar de transitieplannen van de industrie worden verzameld. Dit geeft inzicht in de energiebehoefte van de toekomst en de benodigde infrastructuur. Op basis van deze solide gegevens kunnen netbeheerders beter en sneller investeren in nieuwe infrastructuur. Hiermee wordt een noodzakelijke randvoorwaarde gecreëerd voor de verduurzaming van de industrie.

Vertrouwelijkheid heeft bij het DSH topprioriteit. Het DSH werkt nauw samen met zes industrieclusters, die verantwoordelijk zijn voor de interactie met individuele industriële bedrijven en de netbeheerders. Elk cluster heeft een onafhankelijk DSH manager, die fungeert als de vertegenwoordiger van het DSH. Deze manager is de verbindende schakel tussen de industrie en netbeheerders. De industrie blijft zelf eigenaar van de eigen data. De toegang tot de data wordt strikt gereguleerd en geverifieerd in samenwerking met de industrie. Daarnaast bepalen industriepartijen zelf of zij deelnemen aan het DSH. Het DSH zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid en de integriteit van de gegevens tussen de industrie en netbeheerders te allen tijde worden gewaarborgd.

Afgelopen november is het landelijke DSH gestart. Ingrid Post, clusterregisseur Noordzeekanaalgebied over de uitrol van het DSH: Ook in het Noordzeekanaalgebied gaan we met het Data Safe House werken. Ik verwacht dat dit de samenwerking tussen industrie en netbeheerders nog verder zal versterken. Zodat we de noodzakelijke netuitbreidingen in de toekomst sneller en beter in beeld hebben.

Meer informatie over het DSH is te vinden op, www.datasafehouse.org.