Noordzeekanaalgebied

Port of Amsterdam en Firan ontwikkelen waterstofnet voor Amsterdams havengebied

Port of Amsterdam en Firan investeren in een definitief ontwerp voor H2avennet, een publiek waterstofdistributienet in het havengebied van Amsterdam. Als duurzame oplossing om van het aardgas af te gaan, zal dit te realiseren lokale waterstofnetwerk geschikt zijn voor bedrijven die waterstof willen gebruiken of willen produceren.

Met de afronding van het voorontwerp en het besluit om door te gaan met het detailontwerp zijn Port of Amsterdam en Firan (onderdeel van Alliander) weer een stap verder om op termijn bedrijven aan te sluiten op het waterstofnet. De komende periode worden geïnteresseerde partijen in het havengebied gecontracteerd, zodat het net naar verwachting in 2026 in gebruik genomen kan worden. Er zijn momenteel negen bedrijven, die een intentieverklaring hebben getekend voor aansluiting op het 13 kilometer lange netwerk.

Edward Stigter, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland:

“Er worden met dit waterstofnet flinke stappen voorwaarts gezet in de energietransitie. Stappen voor het gehele Amsterdams havengebied én stappen voor met name de kleinere en middelgrote industrieën. Met het toekennen van een subsidie aan dit project kan waterstof echt een vlucht nemen in Amsterdam. En dat is weer een duurzame mijlpaal voor de provincie Noord-Holland waar we trots op mogen zijn.”

Waterstofgebruik en -productie

Het beoogde openbare lagedruk waterstofdistributienet faciliteert voor het Amsterdamse havengebied een duurzame energie-oplossing om van het aardgas af te gaan. Het netwerk zal geschikt zijn voor bedrijven die waterstof willen gebruiken of produceren. Het streven is dat bedrijven onder vergelijkbare voorwaarden aangesloten worden. Firan zal het waterstofdistributienet realiseren en beheren.

CO2-reductie

Port of Amsterdam wil met het waterstofdistributienet de energietransitie in het haven- en industriegebied aanjagen, zodat bedrijven tijdig kunnen verduurzamen om de CO2-uitstoot te reduceren en zo het klimaatdoel van 57% CO2-reductie in 2030 te halen. Geïndiceerd wordt dat de CO2-besparing door de toepassing van waterstof 336 duizend ton CO2 per jaar zal zijn bij volledig groene waterstof. Naast verduurzaming ontlast het waterstofnet ook het elektriciteitsnet en de huidige congestieproblematiek. Beschikbaarheid van waterstof als energiedrager en grondstof, en de infrastructuur van Firan om waterstof te transporteren zijn daarbij cruciaal.

Van lokaal netwerk naar landelijk netwerk

Op termijn zal het lokale waterstofdistributienet in Amsterdam verbonden worden met de hoofdleiding van het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied van Hynetwork Services (onderdeel van Gasunie). Op dat beoogde 30 tot 50 bar (hoge druk) transportnetwerk zullen ook heel grote waterstofproducenten en -afnemers rechtstreeks worden aangesloten. De hoofdleiding maakt onderdeel uit van het landelijke waterstofnetwerk dat de grote Nederlandse industriële clusters met elkaar verbindt.

Port of Amsterdam

Firan