Noordzeekanaalgebied

‘Niemand kan nog om het NZKG heen’ Bestuurders NZKG komen samen voor boottocht door het gebied

‘Samenwerken aan een gedeeld perspectief’, dat was het overkoepelende thema tijdens de boottocht die het Projectbureau NZKG op 3 maart voor de leden van de Bestuurdersplatforms en het Directeurenoverleg organiseerde. Na twee jaar, waarin nauwelijks fysieke bijeenkomsten plaatsvonden, was het hoog tijd om met elkaar het gebied in te gaan. Voor een aantal leden was dit zelfs de eerste keer dat zij elkaar in dit verband in levende lijve zagen.

Voor het kantoor van Port of Amsterdam stapten de deelnemers op de Riverdream voor een zonovergoten tocht langs de gebieden waar hard gewerkt wordt aan de gezamenlijke opgaven. De voorzitters van beide platforms, Zita Pels en Edward Stigter benadrukten nog maar eens hoe belangrijk het is om de opgaven in dit uitdagende gebied met elkaar, met een gedeeld perspectief op te pakken. Onder andere Koen Overtoom, Kees Noorman, Marieke van Doorninck, Eduard de Visser, Eric Nederhand en Hans Krieger namen daarna het woord. Ze vertelden over het nut en de noodzaak van het gezamenlijk optrekken en over de ontwikkelingen op de terreinen langs het kanaal. Eén aspect kwam terug in ieders verhaal: de samenwerking zorgt ervoor dat er afgelopen jaren veel is bereikt. Waar anderen elders in Nederland zich in het verleden nog wel eens afvroegen wat er in het Noordzeekanaalgebied gebeurt, kan nu niemand meer om dit gebied heen. De samenwerking in de platforms heeft onder andere geleid tot concrete verduurzamingsplannen voor de industrie in de Cluster Energie Strategie (CES) en de aanwijzing van het Noordzeekanaalgebied als NOVI gebied. Hoewel corona ervoor zorgde dat het contact de afgelopen twee jaar grotendeels digitaal verliep, waren de bestuurders trots op wat er bereikt is.

Tijdens de boottocht was er veel ruimte om in een informele setting én onder het genot van een bitterbal elkaar beter te leren kennen of weer eens goed bij te praten. De tocht langs de Amsterdamse en Zaanse terreinen werd vervolgd met een busrit langs het kanaal met de IJmond als eindbestemming. Peter van de Meerakker, Kees Noorman, Hans van de Berg, Jeroen Verwoort en Serge Ferraro vertelden als geboren reisleiders over de uitdagingen die de komende jaren in dit deel van het Noordzeekanaalgebied worden opgepakt. Ook aan deze kant bleek weer het besef dat partners elkaar nodig hebben om de opgaven het hoofd te bieden.

Na de busrit werd de dag afgesloten met een diner in de IJmond.