Noordzeekanaalgebied

Meld je aan voor de masterclass The Future of Work

Zicht op arbeidsmarkt- en HR-vraagstukken gedurende de energietransitie in het Noordzeekanaalgebied

Hoe krijgen we het werk gedaan dat de energietransitie in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) met zich meebrengt? Berekend is dat in het NZKG alleen al zo’n tienduizend mensen nodig zijn. Mensen die nieuw geworven moeten worden op een krappe arbeidsmarkt, scholing nodig hebben, maar gezien de tijdsdruk ook snel inzetbaar moeten zijn. Een korte ‘time to job’ is een ‘must’. Maar een ontwikkelbehoefte bestaat ook bij het huidige personeel: kennisverbreding is nodig zodat zij niet alleen inzetbaar zijn voor deeltaken en projecten, maar over de volle breedte kunnen meedoen. ‘Up- en reskilling’ is nodig om bij te blijven en te kunnen innoveren (denk ook aan verduurzaming en digitalisering).

Genoeg arbeidskracht met de juiste skills is een belangrijke uitdaging voor zowel de energiesector, logistiek, haven, industrie als overheden die de energietransitie moeten helpen plaatsvinden. In een krappe arbeidsmarkt, waar het huidige imago van de industrie niet optimaal is, ligt er aan de ene kant een belangrijke wervingsopgave. In organisaties waarin de werkdruk hoog is, brengt het aan de andere kant een uitdagende learning & development (L&D) opgave met zich mee voor managers. Organisaties en overheden ontkomen er niet aan om samen op te trekken; de arbeidsmarkt vraagt in deze fase van de energietransitie om een vitaal ecosysteem.

Voor wie

Deze masterclass is voor HR en L&D managers en professionals, en leidinggevenden/managers die willen bijdragen aan het lerend vermogen van hun organisatie.

Deze masterclass geeft

✓ Inzicht in de arbeidsmarkt en arbeidsmarktontwikkelingen en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor organisaties (actief in het Noordzeekanaalgebied) gedurende de energietransitie.

✓ Concrete aangrijpingspunten om zelfstandig of samen met andere organisaties de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt te vergroten; effectief te werving en ‘onboarden’.

✓ Een nieuwe visie op L&D met een korte ‘time to job’: zet mensen in de leerstand, stimuleer het teamleren en maak van de werkplek een leerplek.

✓ Een gestructureerde aanpak om het lerend vermogen van en tussen organisaties te vergroten (in een ecosysteem).

✓ Concrete handvatten om de visie op learning en development te implementeren.

Meer informatie

De masterclass wordt aangeboden door de UvA Academy en is ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het complete programma vind je in deze factsheet.

Heb je vragen of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Prof. dr. Ed Peelen, directeur UvA Academy of Tanja Hulst, Programmamanager Engineering, HvA:

E: e.peelen@uva.nl
E: t.k.hulst@hva.nl

Let op: aanmelden kan tot en met donderdag 16 mei 2024.