Noordzeekanaalgebied

Koning Willem-Alexander opent Zeesluis IJmuiden op 26 januari

Zijne Majesteit de Koning opent woensdag 26 januari 2022 Zeesluis IJmuiden. Met deze handeling wordt de nieuwe sluis officieel in gebruik genomen.

De nieuwe, grotere zeesluis vervangt de Noordersluis uit 1929 en laat toe dat schepen getijdeonafhankelijk het sluizencomplex IJmuiden vlot en veilig kunnen passeren. Zeesluis IJmuiden is 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep en door die afmetingen de ‘grootste zeesluis ter wereld’. De bouw van de zeesluis is in juli 2016 gestart en augustus 2021 afgerond. Daarna volgde een periode van oefenen en testen door alle partijen die met de zeesluis gaan werken zoals de bedienaars, de loodsen, de slepers en de vletterlieden. Ook is er geoefend met de hulpdiensten.

Ontmoeting met de Koning

Na de opening van Zeesluis IJmuiden spreekt Koning Willem-Alexander onder meer met enkele betrokkenen bij de bouw, bewoners en het havenbedrijfsleven.****Het project Zeesluis IJmuiden is een samenwerkingsverband van de convenantpartijen ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam samen met Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Zeesluis IJmuiden is gebouwd door aannemersconsortium OpenIJ in opdracht van Rijkswaterstaat. Het project wordt medegefinancierd vanuit het CEF-fonds (Connecting Europe Facility) van de Europese Unie.

Volg de opening via TV of online
Bij de opening van Zeesluis IJmuiden wordt rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen. Het programma is online te volgen via www.openingzeesluisijmuiden.nl van 14:45 uur tot 15:30 uur en via www.openingzeesluisijmuiden.nl wordt op hetzelfde tijdstip op internet en TV uitgezonden door NH Media.