Noordzeekanaalgebied

Energiehaven IJmuiden krijgt 2 miljoen Europese subsidie voor studiefase

Het project Energiehaven in IJmuiden heeft € 2.037.610 Europese subsidie gekregen. Het geld is bedoeld voor de studie ter voorbereiding van de bouw van de 580 meter lange kade die gebruikt gaat worden voor het ontvangen, samenstellen en onderhouden van windmolenonderdelen op zee.

Gedeputeerde Rosan Kocken:

‘Deze subsidie is een belangrijke stap in de realisatie van de Energiehaven. We werken momenteel met alle partijen hard aan een sluitende en stabiele businesscase. Europese subsidie is daar een belangrijk onderdeel van. Dat we deze subsidie hebben ontvangen is dan ook goed nieuws en zorgt ervoor dat we dit najaar met elkaar kunnen besluiten of we de volgende fase van het project in gaan.’

Energiehaven

De nieuwe Energiehaven wordt een openbaar haventerrein gericht op windactiviteiten op zee en bevindt zich aan de zeezijde van het Noordzeekanaal, vlak vóór de sluizen van IJmuiden. De haven wordt een uitvalsbasis voor de bouw en het onderhoud van windparken die de komende jaren op de Noordzee worden gebouwd. Hiermee levert de haven een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en de verduurzaming van het Noordzeekanaalgebied. De ontwikkeling van de Energiehaven is een samenwerking tussen het ministerie van I&W, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam. Dit najaar wordt besloten of de samenwerkingspartners de fase van concrete planuitwerking in gaan. Het streven is dat de Energiehaven in 2027 operationeel is.

Connecting Europe Facility (CEF)

Het subsidiebedrag is onderdeel van de ruim € 125 miljoen Europese subsidie die Nederland ontvangt voor de aanleg en verbetering van transportinfrastructuur. De Europese Commissie stelt dit geld uit de Connecting Europe Facility (CEF) beschikbaar voor projecten rond spoorwegen, binnenvaart en luchtvaart die het transport verduurzamen.