Noordzeekanaalgebied

Bekijk nu de beelden van gebiedsopgave Centraal Holland

De wateropgave is urgenter dan ooit. Het gaat niet meer om ‘waterveiligheid’ alleen. Met de piekbuien van nu, en de periodes van droogte daar tussendoor, vraagt deze tijd misschien wel om andere oplossingen dan we in Nederland tot nu toe gewend zijn.

Maatregelen om voldoende water beschikbaar te houden en die moeten passen in de ruimte. Maatregelen die ook moeten aansluiten op de ándere urgente opgaven die we hier kennen. De energietransitie, de verduurzaming van de industrie, de woningbouwopgave. En waar de haven in transitie is en de landschappelijke waarden versterkt moeten worden. Het Noordzeekanaalgebied beslaat een groot geografisch deel van de gebiedsopgave ‘Centraal Holland’. In dit filmpje zien we vanuit verschillende perspectieven wat er op ons af komt. De watersector en de ruimtelijke ordenaars zullen hier samen moeten optrekken. Dat gaan we dus doen.