Noordzeekanaalgebied

Aankondiging webinar ministerie van Economische Zaken & Klimaat en Hynetwork Services

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en Hynetwork Services organiseren op vrijdag 15 oktober van 11 uur tot 13 uur een webinar over de ontwikkeling van een landelijk transportnet voor waterstof. In het webinar zal een terugkoppeling worden gegeven op de uitkomsten van het HyWay27 project.Daarnaast zullen de uitkomsten van de marktconsultatie worden gepresenteerd. Tenslotte wordt ingegaan op de stappen die de komende periode worden doorlopen om te komen tot een transportnet voor waterstof. Het webinar is bedoeld voor alle geïnteresseerde (markt)partijen.

De ontwikkeling van transportcapaciteit voor waterstof is een cruciale stap om waterstof de gewenste sleutelpositie te geven in onze economie en energievoorziening. Deze en andere conclusies uit het HyWay27-rapport van dit voorjaar waren mede aanleiding voor de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Gasunie te vragen de ontwikkeling van deze infrastructuur op zich te nemen. Bij de presentatie van de begrotingsplannen voor 2022, afgelopen Prinsjesdag, is aangekondigd dat de overheid €750 miljoen heeft gereserveerd voor de ontwikkeling van het transportnet voor waterstof. Daarmee is een volgende belangrijke stap gezet voor de realisatie hiervan.

Aanmelden en mogelijkheid tot het stellen van vragen
Aanmelden voor het webinar kan via deze link. Het webinar is Nederlandstalig, naderhand wordt de opname van het webinar Engels ondertiteld online ter beschikking gesteld. Tijdens het webinar is gelegenheid tot het stellen van vragen. Het is ook mogelijk om van tevoren vragen in te sturen. Dat kan via info@HyWay27.nl.

Over Hynetwork Services
Hynetwork Services (HNS) wil in Nederland grootschalige waterstofinfrastructuur ontwikkelen en beheren. Deze infrastructuur is nodig om over te kunnen stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame grond- en brandstoffen. Hynetwork Services (voorheen Gasunie Waterstofservices B.V.) is een 100% dochteronderneming van N.V. Nederlandse Gasunie.