Noordzeekanaalgebied

Uitnodiging: participatie bijeenkomsten HeraCless-groen staal Tata Steel

Participatiebijeenkomsten op weg naar groen staal in een schone omgeving

Tata Steel wil in 2045 CO2-neutraal zijn. Daarom gaan ze op een totaal andere manier staal maken. Door te stoppen met kolen en afscheid te nemen van de hoogovens en kooks- en gasfabrieken, richt het bedrijf zich op een toekomst waarin groen staal gemaakt wordt in een schone omgeving. Dit project, met de naam Heracless-Groen Staal, is wellicht de grootste industriële transitie in Nederland in de 21e eeuw. Een project dat een verbetering oplevert voor het klimaat en bijdraagt aan een gezondere leefomgeving.

Participatiebijeenkomsten
Tijdens vier participatiebijeenkomsten geeft Tata Steel de komende maand toelichting op de plannen. Tata Steel wil omwonenden en andere geïnteresseerden betrekken in de plannen, de gelegenheid geven om vragen te stellen, kunnen zorgen kenbaar worden gemaakt en suggesties worden gedeeld.

Op 21 maart 2023 heeft de provincie Noord-Holland een eerste besluit genomen in de procedures voor dit project. Met de publicatie van dit besluit kan het participatietraject van start. Kom meer weten over het besluit van de provincie, het voorgenomen project en participatiemogelijkheden.

De plannen van Tata Steel
Met de realisatie van het project Heracless-Groen Staal verandert Tata Steel het hart van het productieproces. De huidige fabrieken, waaronder Hoogoven 7 en Kooks- en Gasfabriek 2, worden gesloten en maken plaats voor moderne technologieën. Met deze gigantische overstap verwacht het bedrijf de CO2-uitstoot in 2030 met circa 5 megaton per jaar te verminderen. Dit is circa 25% van de doelstelling van de Nederlandse industrie als geheel. Tata Steel verwacht ook de uitstoot in de directe leefomgeving te ververminderen.

Aanmelden
Voor deze overstap moeten procedures worden doorlopen, zoals het aanvragen van de benodigde vergunningen en uitvoeren van milieuonderzoeken Daarin spelen belanghebbenden een belangrijke rol. Tata Steel nodigt u van harte uit voor de participatiebijeenkomsten die in april plaatsvinden:

De bijeenkomsten starten om 19.30 uur. 

Programma

  • 19.30 -19.50 uur: de directie van Tata Steel geeft een toelichting op de Heracless-Groen Staal plannen.
  • 19.50 – 21.30 uur: ruimte voor gesprek, vragen en zorgen aan thematafels met onderwerpen als de techniek van het project, milieueffecten, leefomgeving en uw participatiewensen.

De provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn aanwezig bij deze bijeenkomsten.

Vragen

 omgevingsnieuws@tatasteeleurope.com