Noordzeekanaalgebied

Tata Steel Nederland levert nieuw Groen Staal-plan in

Vandaag heeft Tata Steel Nederland het ‘Groen Staal-plan 2030’ ingediend bij demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat voor de maatwerkaanpak.

In het aangescherpte plan richt het bedrijf zich op drie concrete zaken waarmee aan Nederlandse én Europese klimaatdoelstellingen wordt bijgedragen, de impact op de directe leefomgeving verminder wordt en Tata Steel zelf circulairder wordt.

Oftewel: Schoon.Groen.Circulair.

1.    Schoon: Tata Steel Nederland heeft het voornemen om prioriteit te geven aan het verminderen van fijnstof en stikstofdioxiden. Die hebben volgens extern onderzoek de meeste impact op de directe leefomgeving. Naast maatregelen die zij nu al treffen tegen het verminderen van fijn stof, bevat het plan bovenwettelijke maatregelen om de grondstofopslagen, die bij het Groen Staal-plan horen, te overkappen. Deze overkappingen voorkomen verwaaiing van fijn stof en grof stof. Voor het terugbrengen van de uitstoot van stikstofoxiden voert Tata Steel Nederland al maatregelen uit, zoals  de bouw van de grootste DeNOx-installatie van het land bij de Pelletfabriek, die in 2025 in bedrijf komt en waarmee de emissies van NOx bij die fabriek met ongeveer 80% zullen verminderen.
2.    Groen: vanaf 2030 wordt door de Tata Steel fabrieken in IJmuiden jaarlijks 5 miljoen ton CO2 minder uitgestoten conform de eerder gemaakte afspraken in de Expression of Principles in 2022. Deze vermindering compenseert de jaarlijkse CO2 uitstoot van 385 duizend inwoners van Nederland (gebaseerd op berekeningen van het CBS ). De klimaatdoelstelling wordt bereikt door Hoogoven 7 en Kooks- en Gasfabriek 2 (die uiterlijk in 2029 sluit), te vervangen door een zogenaamde Direct Reduced Iron Plant (DRP) gecombineerd met een Electric Arc Furnace (EAF).
3.    Circulair: de inzet van schroot wordt door Tata Steel Nederland verhoogd van 17% naar ongeveer 30% van de totale jaarlijkse productie vanaf 2030. Dat komt overeen met dezelfde hoeveelheid staal van 65 miljard blikjes, waar per blikje 13 gram staal in wordt verwerkt. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van het bedrijf van primaire grondstoffen ook lager.

In het plan ligt de nadruk op de omgeving, met focus op een andere technologie, maar met dezelfde klimaatambitie. Meer informatie is te vinden op Groen Staal-plan. 


​​​​​​Het nieuwe plan wordt overhandigd aan demissionair minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat). Foto: Tata Steel Nederland.