Noordzeekanaalgebied

Nieuwe call voor publiek-private samenwerkingsprojecten in de industrie

TKI Energie en Industrie opent op 4 maart een nieuwe call: de PPS Innovatie 2024 TKI Energie en Industrie. De PPS Innovatie regeling is bedoeld om publiek-private samenwerkingsprojecten binnen de missies van de Topsector Energie te stimuleren. Onderzoeksorganisaties en private partijen die in onderzoek en ontwikkeling samenwerken kunnen hun innovatieprojectvoorstel indienen bij TKI Energie en Industrie.

De PPS Innovatie regeling van TKI Energie en Industrie in het kort:

 • Bedrag totaal beschikbaar: 5,8M€
 • Moet passen binnen de volgende innovatiethema’s:
  • Procesvernieuwing door middel van elektrificatie en keteninnovaties
  • Duurzame grondstoffen en tussenproducten gebaseerd op CO en CO2
 • Consortium bestaat uit: minimaal 2 ondernemers, waarvan 1 mkb en 1 eindgebruiker, en een onderzoeksorganisatie
 • Looptijd: maximaal 3 jaar
 • Subsidie: per project min 400K€, max 1.000K€
 • Een deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten maken en iedere deelnemer afzonderlijk maakt minimaal 10% van de kosten
 • Maximale subsidiepercentages:
  • FO: maximaal 80%
  • IO: maximaal 50%
  • EO: maximaal 25%
 • Opslag mogelijk voor een MKB-onderneming van 10% voor IO en 15% voor EO

Doelstelling en subsidiabele innovatiethema’s

De doelstelling van deze regeling is om onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op de hierna genoemde innovatiethema’s te stimuleren die uiterlijk in 2034 (binnen 10 jaar) tot een eerste toepassing leiden en bijdragen aan een betaalbare transitie naar een duurzame (klimaatneutrale en circulaire) industrie die geïntegreerd is in het energiesysteem.

De subsidiabele innovatiethema’s zijn:

 • Innovatiethema 1: Procesvernieuwing door middel van elektrificatie en keteninnovaties
 • Innovatiethema 2: Duurzame grondstoffen en tussenproducten gebaseerd op CO en CO2

Planning

 • Opening call: 4 maart 2024
 • Adviesgesprekken: 4 maart - 30 mei 2024
 • Sluiting call: 21 juni 2024
 • Beoordeling rapporten: 11 juli 2024
 • Beoordelingen retour: 25 juli 2024

Kijk voor gedetailleerde informatie over de thema’s en alle documentatie met betrekking tot het indienen van voorstellen op [PPS Innovatie 2024 TKI Energie en Industrie](file://nl/financiering/pps-programmatoeslag/pps-innovatie-2024-tki-energie-en-industrie/).