Noordzeekanaalgebied

Nederlandse industrie timmert hard aan de weg met verduurzaming

De Nederlandse industrie timmert hard aan de weg om te verduurzamen en de klimaatdoelen te halen. Van de grootste waterstoffabriek van Europa tot duurzame productie van bakstenen. Op alle fronten wordt samen met overheden en kennisinstellingen hard gewerkt aan een nieuwe groene toekomst.

Om te laten zien wat er allemaal gebeurt bracht de Nederlandse industrie een nieuw inspiratiemagazine uit met interviews met tal van betrokkenen uit de industrie.** **In het magazine komen tal van partijen aan het woord om hun visie te geven, van gedeputeerden tot vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. Per industriecluster passeren voorbeelden de revue van wat er allemaal gebeurt.

Hoewel de plannen en ambities klip en klaar zijn, wordt uit sommige interviews ook duidelijk dat niet alles even makkelijk gaat. Zo heeft de huidige crisis met hoge energieprijzen iedereen in z’n greep. Hierdoor verdampen immers middelen om te investeren en is ook duurzame elektriciteit kostbaar, terwijl dat voor velen juist ook de uitweg is naar een duurzame toekomst.

Kom meer te weten over de verduurzamingsplannen van de industrie via www.industrieaanbodaannederland.nl.