Noordzeekanaalgebied

Europese Hydrogen Valley-status voor Noord-Holland 

Waterstofontwikkeling in Noord-Holland heeft een belangrijke Europese status gekregen. De Hydrogen Valley-status is een toekenning van de Europese Commissie voor regio’s die zich op een onderscheidende manier inzetten voor het ontwikkelen van een energiesysteem op basis van duurzame waterstof. Het betreft de samenwerking van de clusters in het Noordzeekanaalgebied en Noord-Holland-Noord.

Publiek-private samenwerking in de regio is ‘best practice’
Noord-Holland is ideaal gepositioneerd voor een versnellingsregio in de Europese transitie naar waterstof. Met IJmuiden, Amsterdam en Den Helder beschikt de regio over maar liefst drie zeehavens die van belang zijn voor de aanlanding, import, transport en opslag van duurzame energie. De zeehavens functioneren in combinatie met luchthaven Schiphol, de waterwegen, en spoor- en pijpverbindingen en aansluiting op het nationale waterstofnetwerk uitstekend voor het verbruik in de regio en de doorvoer van duurzame energie naar aangrenzende regio’s en landen. Op de aspecten ‘publiek-private samenwerking’ en ‘financiering’ wordt de regio Noord-Holland zelfs als een ‘best-practice’ genoemd. 

Betere toegang tot Europese kennis en financiering 
Met de toekenning van de Hydrogen Valley-status maakt de regio officieel deel uit van het Europese verduurzamingsprogramma. Dit heeft als voordeel dat de regio nu betere toegang tot kennis en financiering vanuit Europa heeft, wat voor een versnelling kan zorgen om de energievoorziening te verduurzamen.

Geweldige volgende stap
Edward Stigter, gedeputeerde van provincie Noord-Holland en voorzitter van de Bestuurscommissie Energietransitie Noorzeekanaalgebied over de Valley status:

“Het toekennen van de status van Hydrogen Valley is een geweldige stap, hiermee kunnen we de verduurzaming van de regio meer in versnelling brengen. Het is mooi om onze plannen voor de provincie te kunnen opschalen door de hulp van Europa. Waterstof draagt niet alleen bij aan het halen van de klimaatdoelen, maar zorgt in vergelijking met fossiele brandstoffen ook voor een schonere lucht voor onze inwoners.” 

Meer informatie is te vinden op de site van Noord-Holland Noord of die van H2V.