Noordzeekanaalgebied

Elektriciteitstekort in Westpoort

Westpoort, het meest westelijk gelegen deel van de haven van Amsterdam, kampt met een tekort aan elektriciteit, zo blijkt uit berichtgeving van Liander. Dat betekent dat nieuwe aanvragen voor bedrijven in dat gebied niet kunnen worden gerealiseerd.

Dit is niet de enige plek waar in het Noordzeekanaal gebied geen uitbreiding mogelijk is. De stations Zaandam-West, Westhaven en Westzaanstraat kunnen sinds juni van dit jaar al geen nieuwe aansluiting meer aan.

Voor de energietransitie en voor de economische groei in de regio is netuitbreiding cruciaal. De gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland hebben aangeven om samen met Tennet en Alliander versneld aan de slag te gaan met de uitbreiding van de netcapaciteit in de regio.

Kijk voor de berichtgeving op de websites van Liander