Noordzeekanaalgebied

Programma's

Het Programmabureau NZKG werkt namens het Bestuursplatform NZKG aan de versterking van de regionale samenwerking. Op dit moment zijn er twee specifieke programma’s: het Programma Energietransitie NZKG en de NOVEX-aanpak NZKG.