Zita Pels over de nieuwe energiehaven

Het baggerdepot in de voormalige Averijhaven bij IJmuiden wordt, mits het milieutechnisch inpasbaar is, een energiehaven. De haven moet een uitvalsbasis worden voor de windparken die de komende jaren op de Noordzee worden gebouwd. Afgelopen week hebben het ministerie van I&W, de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam het convenant hiervoor ondertekend.

We spraken Zita Pels, voorzitter van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied, over de totstandkoming van dit convenant en wat de energiehaven voor het Noordzeekanaalgebied kan betekenen.

Zita: ‘‘De energiehaven is een hele belangrijke stap voor het havengebied van IJmuiden en breder ook voor het Noordzeekanaalgebied. De energiehaven kan een belangrijke rol spelen in de installatie van de nieuwe windmolenparken op zee en het onderhoud. De energiehaven is ook een stap voorwaarts om meer duurzame werkgelegenheid naar de regio te trekken. Ik ben blij dat we in deze tijd, waarin ons werk bemoeilijkt wordt door de coronacrisis, samen met betrokken partijen hebben kunnen doorpakken.’’

Omgeving betrekken
‘‘Juist nu is het belangrijk om onze plannen verder te verduurzamen en te zorgen dat er in de toekomst voldoende werk in de regio is. Nu het convenant getekend is, zullen we met de samenwerkende partijen opzoek moeten gaan naar manieren om de omgeving te betrekken bij de uitvoering van de plannen. Daar is zeker de gelegenheid toe en hierin zullen we in deze tijd ook vernieuwend moeten zijn. Ondanks de heftige coronacrisis moeten we blijven werken aan het bestrijden van klimaatsverandering. De nieuwe energiehaven is daarmee mooie stap. Ook al is het maar een klein onderdeel van het geheel dat nodig is, het zorgt wel voor nieuw werk in de regio.’’

Gezamenlijk doel vasthouden
‘‘Bij de totstandkoming van het convenant heb ik geleerd dat samenwerken niet altijd makkelijk is. Het open gesprek hierbij was essentieel en dit vroeg van iedereen veel inzet. Als je volhoudt, open met elkaar in het gesprek blijft en vooral de stip op de horizon vasthoudt, kom je er uiteindelijk samen wel uit. De komst van energiehaven is iets dat iedereen graag wilt. Ik zag bij alle partijen veel bereidheid om er samen uit te komen. Ook vond ik het mooi om te zien dat bij een ieder de bereidheid was de hand uit te steken en de blik op gezamenlijke doelen te houden. Ik denk dat dat in de uitwerking van dit mooie plan ervoor gaat zorgen dat het een succes wordt. Het doorzettingsvermogen om er samen uit te komen gaf mij ook energie. Als ik naar onze eigen rol kijk dan merk je dat wij als provincie de verbinder zijn tussen, enerzijds het Rijk met grote plannen, en anderzijds lokaal hoe die grote plannen in de praktijk landen. Het is een rol die niet direct heel zichtbaar is, maar me veel energie geeft doordat wij er voor zorgen dat die grote plannen realiteit worden.’’