Op 23 en 27 september bezochten verschillende Raads- en Statenleden een aantal bedrijven uit de Amsterdamse en Zaanse cacaosector. Het Noordzeekanaalgebied is de grootste cacaohaven ter wereld. Het projectbureau NZKG organiseerde het werkbezoek met als doel de verwevenheid tussen de regio en de sector te laten zien. Centrale thema’s zoals ruimte, duurzaamheid en innovatie kwamen ruimschoots aan bod bij het werkbezoek ‘kennismaking met de cacaosector’.

Programma

Op 23 september bezocht Zita Pels (voorzitter van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied) samen met zeventien Statenleden een vijftal bedrijven in de cacao- en chocoladesector. Op 27 september namen dertig gemeenteraadsleden van de gemeenten rondom het kanaal deel aan hetzelfde programma, onder leiding van Edward Stigter (voorzitter Bestuursplatform Energietransitie NZKG).

werkbezoek Statenleden

Het werkbezoek startte met een introductie bij Port of Amsterdam over het belang van de cacaosector voor de regio. Daarna vertrok het gezelschap vervolgens naar cacao-opslagbedrijf HD Cotterell, gevolgd door cacaoverwerker Cargill in Wormer. Een internationale speler op het gebied van cacao.  Hierna bezochten de deelnemers Royal Duyvis Wiener, een wereldmarktleider op het gebied van  het bouwen van machines voor de productie van chocolade. Tot slot werd een bezoek gebracht aan de Chocolatemakers in het Westelijk Havengebied als afsluiting. De deelnemers gingen in gesprek met de bedrijven om meer te leren over waar ze tegenaan lopen en hoe de politiek hierbij ondersteunend kan zijn.

Ontwikkelingen cacao

De productie van cacao stijgt, net als de consumptie van chocolade. Ondanks het feit dat er steeds meer cacao in de herkomstlanden zelf wordt verwerkt tot halffabricaten, nemen de cacaovemen in de cacaoverwerking een belangrijke plaats in. Dit heeft te maken met het Nederlandse klimaat. In West-Europa kunnen we de cacaobonen opslaan zonder dat zij wegrotten, zoals dat in de landen van herkomst wel gebeurt. Daarnaast hebben de cacaoververkers, zoals Cargill, geen voorraad. Zij verwerken klant specifiek bepaalde mengsels (blends) van verschillende bonen. Deze bestellen ze bij de vemen.

De opslagbedrijven merken dat er steeds meer cacao in containers binnenkomt, in plaats van bulkladingen zoals in het verleden. Het volume van premium cacao neemt toe, veelal uit Zuid-Amerika. Dit komt omdat een groeiende groep consumenten een premium chocolade koopt, waar een ander prijskaartje aan hangt.

Duurzaamheid en innovatie

De cacaovemen hebben platte daken daarom is de Port of Amsterdam gestart met een zonnepanelenproject. De ambitie is om 200.000 m2 aan zonnepanelen te plaatsen op daken van cacaobedrijven, waardoor deze energie gaan leveren aan woningen. Een ander voorbeeld van innovatie en duurzaamheid is de nieuwe fabriek van de Chocolatemakers. Deze opent op 5 oktober haar deuren en zal CO2-neutraal chocolade produceren.

Uitdagingen

Ondanks dat het goed gaat met de cacaosector, zijn er natuurlijk ook uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van ruimte. Vanwege de toenemende stedelijke woningbouw komt de toekomst van de cacaobedrijven in de regio in het geding. “Cacaobedrijven moeten wel kunnen blijven ontwikkelen”, aldus Oscar Brouwer van Cotterell. Ook Gargill gaf aan dat het moeilijk uit te leggen is dat er geen ruimte is om te groeien, en dat het verkrijgen van vergunningen jaren duurt vanwege de rechtszaken. Het innovatieve technische bedrijf Royal Duyvis Wiener benadrukte een ander issue, namelijk: om te innoveren is goed opgeleid, technisch personeel nodig. Hij riep de Statenleden en Raadsleden op hier gezamenlijk met opleidingsinstituten en bedrijven aan te gaan werken.