Webinar Regioplan NZKG volop in de belangstelling

Op 1 juli vond het webinar Regioplan NZKG plaats, waarin zowel overheden als bedrijven hun plannen voor energietransitie in de regio toelichtten.

Kijk het webinar nu terug

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via info@noordzeekanaalgebied.nl