Wat betekent energietransitie voor de regio?

Bestuursplatform brengt impact energietransitie in kaart.

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied heeft initiatief genomen om te onderzoeken wat de energietransitie gaat betekenen voor de regio. Het klimaatakkoord van Parijs, heel Europa klimaatneutraal in 2050, heeft invloed op  woningen en bedrijven en zeker ook op het ruimtegebruik in het Noordzeekanaalgebied. Wat die impact precies is, wordt de komende maanden duidelijk. Het Bestuursplatform werkt met bedrijven, transporteurs en gemeenten in het Noordzeekanaalgebied aan een gezamenlijke aanpak voor de energietransitie, zodat duidelijk wordt welke investeringen op korte en op lange termijn gedaan moeten worden.

In het Noordzeekanaalgebied vindt veel verwerking en overslag van fossiele brandstoffen plaats. Ook herbergt het Noordzeekanaalgebied vele bedrijven uit de maakindustrie. Dit sterke industriële cluster moet behouden blijven. De overgang van gas naar andere vormen van energie gaat heel wat veranderingen met zich mee brengen; niet alleen in processen maar vooral ook in infrastructuur. Hoe gaan bedrijven bijvoorbeeld hun productieproces inrichten zodra de gaskraan dichtgaat. Hebben bedrijven de juiste infrastructuur voor deze overgang? Hoe wordt voldaan aan de toenemende energievraag? Het Bestuursplatform gaat samen met bedrijven, vervoerders, kennisinstellingen en gemeenten een gezamenlijke strategie opstellen.

NZKG als draaischijf
De energietransitie vraagt om innovatieve oplossingen, het Noordzeekanaalgebied kan als een belangrijke regionale en (inter)nationale draaischijf fungeren. Daar is veel ruimte voor nodig. Niet alleen voor het opwekken van hernieuwbare energie, maar in het bijzonder ook voor de opslag en distributie ervan. Enerzijds wordt gekeken naar de levering van energiediensten door het NZKG aan klimaatneutrale buren, anderszijds naar hoe het gebied zelf klimaatneutraal wordt.

Deze ‘aanpak energietransitie’ maakt onderdeel uit van de bredere ontwikkelstrategie voor het NZKG en voedt ook de in ontwikkeling zijnde provinciale Omgevingsvisie NH 2050 vanwege de ruimtelijke implicaties van de energietransitie.