WARM brengt potentie aardwarmte in kaart

Afbeelding: EBN.

De afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar geothermie in Nederland. Geothermie (aardwarmte) is een duurzaam alternatief voor warmte uit fossiele brandstoffen. De resultaten zijn gepubliceerd in het rapport WARM (Waarde van Aardwarmte en Regionale Mogelijkheden). Hieruit blijkt dat in totaal in Nederland voor de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie 290 PJ (petajoule) door aardwarmte ingevuld kan worden.

Geothermie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke CO2-reductie en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Overal in de aardbodem is warm water aanwezig, maar het is afhankelijk van het type aardlagen of aardwarmtewinning mogelijk is. Dit heeft te maken met de doorlatendheid. Op plekken waar het wel kan, is ook niet altijd een geconcentreerde warmtevraag in de buurt. Daarom is de studie WARM uitgevoerd in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN) en partners van het Masterplan Aardwarmte in Nederland.

Er is geanalyseerd waar het aanbod van aardwarmte en de warmtevraag (van de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie) goed op elkaar aansluiten. Hierbij is de betaalbaarheid ook meegenomen. In heel Nederland kunnen ruim 2,6 miljoen woningen en gebouwen met geothermie worden verwarmd (88 PJ). Nog eens 55 PJ kan gebruikt worden voor de glastuinbouw en 147 PJ voor de industrie. Voor de industrie is aardwarmte alleen geschikt voor processen met lage temperatuur warmte (onder de 100 graden).

Specifiek voor Noord-Holland Zuid kan aardwarmte naar inschatting van WARM, op basis van de huidige inzichten, voorzien in 56 PJ (17 PJ gebouwde omgeving, 3 PJ glastuinbouw, 36 PJ industrie). Onderdeel hiervan is het Noordzeekanaalgebied. Om de potentie beter in beeld te krijgen is aanvullend seismisch onderzoek nodig (het ‘SCAN’-onderzoek). Dit vindt momenteel plaats en zal in de zomer van 2021 worden afgerond. Gezien de hoeveelheid industrie die in het Noordzeekanaalgebied is gevestigd, is het interessant de toepassingsmogelijkheden van aardwarmte verder te verkennen. Op dit moment zijn er al plannen voor een warmtenet met onder meer aardwarme vanuit het aardwarmtedoublet (boorpunt) in Heemskerk, gericht op de gebouwde omgeving in de IJmond gemeenten.

De mogelijkheden van het gebruiken van aardwarmte in de gebouwde omgeving worden uitgewerkt in de Regionale Structuur Warmte (RSW). Dit is onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0). Op gemeenteniveau wordt dit uitgewerkt in de Transitie Visie Warmte (TVW). Het MRA Warmte Koude Programma werkt voor de RES Noord Holland Zuid aan de inhoudelijke invulling van het warmtedeel. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt de bronnenstrategie. Aardwarmte is één van de mogelijke regionale warmtebronnen voor de toekomst, samen met bijvoorbeeld warmte uit oppervlaktewater, restwarmte uit industrie en nog verder te ontwikkelen energiedragers zoals waterstof.

Nieuwsgierig waar in het Noordzeekanaalgebied aardwarmte gewonnen kan worden? Het volledige onderzoeksrapport kunt u lezen via: https://kennisbank.ebn.nl/eindrapport-warm/