Versnellingshuis, het platform waar circulair Nederland vraag en aanbod koppelt  

Het Versnellingshuis is een samenwerking gericht op het helpen van ondernemers bij het realiseren van circulaire ambities. Het is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW, MKB-Nederland, Het Groene Brein en MVO Nederland.

Het Versnellingshuis helpt wanneer ondernemers vastlopen door gebrek aan kennis, ketenpartners, financiering of problemen met wet- en regelgeving. Dit doen zij door middel van drie M’s: Matchmaking, Maatwerk en Moonshots.

Matchmaking
Matchmaking
zorgt ervoor dat bedrijven makkelijker nieuwe businesspartners kunnen vinden. Wat voor bedrijf A afval is, kan voor bedrijf B juist een grondstof zijn. Het Versnellingshuis kan bedrijven ook koppelen aan experts en de juiste versnellingspartners (bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Metropool Regio Amsterdam en PIM Noord-Holland) om hen verder te helpen met circulaire ambities.

Het online platform van het Versnellingshuis biedt toegang tot een grote community, Circulair Ondernemen, www.circulairondernemen.nl/. De community houdt zich bezig met circulaire economie waarbij men kan leren van elkaars ervaringen en de juiste partij gevonden kan worden voor uw vraagstuk.

Maatwerk
Het kan ook voorkomen dat een vraagstuk te complex of helemaal nieuw is. Voor die gevallen biedt Het Versnellingshuis Maatwerk waarbij case managers vanuit hun expertise en ervaring samen met de indiener met het vraagstuk aan de slag gaan. Naast het 1-op-1 helpen van indieners, kunnen er ook ronde tafels worden georganiseerd waarbij de hele keten wordt gevraagd om mee te denken met een bepaald vraagstuk.

Moonshots
Moonshots
zijn doorbraakprojecten waarbij meerdere partijen in een keten samen een sectorbrede circulaire transitie realiseren. Kenmerk van deze projecten is dat ze gericht zijn op producten en diensten in de startfase die klaar zijn voor versnelling en kunnen leiden tot een schaalsprong van bedrijfsactiviteiten. Zodoende dragen zij bij aan de groei van de circulaire economie. Een voorbeeld is de Dutch Circular Textile Valley, gericht op het creëren van een circulaire textielketen om de kringloop van producten, materialen en grondstoffen te sluiten.

Meer weten?
Via deze link kunt u direct in contact komen met de casemanagers van het Versnellingshuis en meer te weten komen wat zij kunnen betekenen. De drie M’s zijn hierbij de basis. Het Versnellingshuis kijkt per individu hoe zij u verder kunnen helpen. De diensten van het Versnellingshuis zijn gratis. Dat geldt voor zowel online matchmaking als voor aanvragen die ingediend kunnen worden voor offline matchmaking/ maatwerk.

Het Versnellingshuis is op dit moment bezig met de ontwikkeling van een tool waarin een overzicht wordt geboden van alle versnellingspartners (ca. 80 organisaties). Met deze tool kunnen ondernemers en bedrijven zelf via een paar simpele filters achterhalen welke versnellingspartners er met welke expertises bij hen in de regio zitten. Het streven is om deze tool in het najaar te lanceren.